O programu Duální kariéra

Přihlášení Registrace

Pomíjivá je sláva sportovců, krátká je jejich kariéra. Do konce života se zabezpečí jen ti absolutně nejlepší - olympijští vítězové či „alespoň“ medailisté. Český olympijský výbor proto nabízí vrcholovým sportovcům podporu v podobě finančního příspěvku na rozvojové aktivity zvyšující uplatnitelnost na trhu práce po ukončení kariéry.

Program Duální kariéra zastřešuje spolupráci Českého olympijského výboru, státních institucí, komerčních společností, sportovních svazů, veřejných a soukromých vysokých škol a v hlavní řadě vrcholových sportovců, kteří reprezentovali nebo reprezentují Českou republiku. Každý rok se jich do programu zapojí desítky.

Cílem programu je podpořit sportovce, kteří proslavili Českou republiku a sport, při vstupu na trh práce a zvýšit tak jejich šance k nalezení vhodné pracovní kariéry v běžném životě. Jedním z principů je také možnost kombinovat časově velmi náročnou sportovní činnost na vrcholové úrovni a vzdělávání či další aktivity.

„Věříme si - špičkový výkon ve sportu i v životě.“