Výchova k olympijským hodnotám

ZÁKLADY VÝCHOVY K OLYMPIJSKÝM HODNOTÁM

Olympijské hry a životní filosofie olympismu vycházejí z životních hodnot přátelství, respektu, snahy vyniknout, fair play a dalších. Pro děti a mládež je osvojení si těchto hodnot skvělým pomocníkem a kompasem nejenom pro jejich sportování, ale i pro život mimo sport. I proto je šíření olympijských hodnot pevně zapsané v Olympijské chartě jako poslání Mezinárodního, ale i Českého olympijského výboru. Tento Manuál přináší pro všechny vzdělavatele, učitele a trenéry přehled olympijských témat a zpracovaných aktivit, skrze které lze děti a mládež praktickou formou vést k olympijským hodnotám.

Probuďte ve svých žácích chuť k pohybu a zájem o Olympiádu dětí a mládeže! Pro její letní edici v Olomouckém kraji jsme připravili doprovodný program pro všechny ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Součástí programu jsou také školní hodiny s olympijskou tématikou, které si mohou školy se svými žáky samy podle návodů níže realizovat. Všechny hodiny obsahují také pracovní listy, videa, fotografie a vše potřebné.

PARTNEŘI PROGRAMU PRO ŠKOLY PRO ODM 2022

               

CO TO JSOU OLYMPIJSKÉ HODNOTY?


DALŠÍ MATERIÁLY

Pro výuku olympijských hodnot lze využít i další materiály: Brožuru Olympijské hodnoty a Fair Play, Desatero Fair Play či Olympijské kvízy. A nejmenší děti si mohou na památku vybravit Edu a Olu, naše průvodce olympijským vzděláváním.