Výchova k olympijským hodnotám

ZÁKLADY VÝCHOVY K OLYMPIJSKÝM HODNOTÁM

Olympijské hry a životní filosofie olympismu vycházejí z životních hodnot přátelství, respektu, snahy vyniknout, fair play a dalších. Pro děti a mládež je osvojení si těchto hodnot skvělým pomocníkem a kompasem nejenom pro jejich sportování, ale i pro život mimo sport. I proto je šíření olympijských hodnot pevně zapsané v Olympijské chartě jako poslání Mezinárodního, ale i Českého olympijského výboru. Tento Manuál přináší pro všechny vzdělavatele, učitele a trenéry přehled olympijských témat a zpracovaných aktivit, skrze které lze děti a mládež praktickou formou vést k olympijským hodnotám.

CO TO JSOU OLYMPIJSKÉ HODNOTY?

Našimi průvodci olympijskými hodnotami pro menší děti jsou kreslené postavy od výtvarníka Lukáše Urbánka – sourozenci Eda a Ola. Oba mají rádi sport, starší Eda sestru Olu trošku poučuje, společně se učí žít podle olympijských hodnot. Objevují se i v minipořadu České televize.

Téma Fair Play máme zpracováno také v této krásné komiksové knize. Mrkněte na desatero Fair Play v zábavných příbězích.

OLYMPIJSKÉ MATERIÁLY K VÝUCE NA ZŠ

Olympijské hodnoty a olympismus je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jako průřezové téma se může objevit například v hodinách občanské, tělesné nebo výtvarné výchovy, dějepisu nebo vlastivědy. Pro učitele základních škol jsme připravili několik školních hodin s olympijskou tématikou, které mohou se svými žáky podle návodů níže realizovat. Všechny hodiny obsahují také pracovní listy, videa, fotografie a vše potřebné.

DALŠÍ MATERIÁLY