Česká olympijská akademie

Česká olympijská akademie propaguje olympijské ideály, principy a hodnoty a je vědeckým a studijním centrem olympijského hnutí v ČR. Co to v praxi znamená?

ČOA propojuje historii se současností. Připomíná, že olympismus je vyvážený životní styl. Olympionici jsou lidé s pevnou vůli, charakterem a smyslem pro týmovou práci. Jsou to osobnosti, které spoluutvářely československou a českou státnost. ČOA vydává knihy, pořádá výstavy, organizuje semináře, realizuje dlouhodobé projekty. Spolupracuje s významnými paměťovými a akademickými institucemi jako jsou Národní muzeum, Vojenský historický ústav, Univerzita Karlova či Post Bellum. 

V nedávné době vyšla monografie o sportovním fotografovi Karlu Novákovi Karel Novák: malíř sportu a dvě knihy mapující československé výpravy na olympijských hrách v Antverpách 1920Los Angeles 1932. V následujících letech plánuje ČOA zkompletovat celou řadu o zbývajících „starých“ olympijských hrách do roku 1936, které doposud knižně nevyšly.

Mohlo by vás zajímat

ČOA byla hlavním garantem oslav 120 let od založení Českého olympijského výboru. Vydala publikaci Nemůžeš? Přidej věnující se paralelám v historii ČOV a naší republiky, uspořádala výstavu Československé devítky a sport. Nestáli stranou, ve spolupráci s Post Bellum a Evropskými olympijskými výbory vytvořila sérií audiovizuálních výpovědí českých sportovců pod názvem Paměti našich olympioniků. Pro Olympiádu dětí a mládeže v Liberci připravila výstavní panely a další propagační materiály.

ČOA připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem a Klubem sportovních novinářů projekt „Olympismus, média, společnost“. Zaměřuje se na historii a proměny vztahu českého a československého sportu a médií za první republiky, za totalitního zřízení a následně v období obnovy demokracie po roce 1989, s využitím zejména rozhlasového archivu, ale také vybraných historický pramenů a bohatého fotografického fondu ČOV. Součástí projektu bude společná digitální platforma, která agreguje veškerý audiovizuální obsah.

ČOA se také věnuje vědecké činnosti. Zabývá se zkoumáním českého a mezinárodního olympijského hnutí, jeho historií, bibliografií a filozofií, je koordinátorem olympijské výchovy v součinnosti s českými univerzitami a patronátními školami. Dokumentuje kulturní dědictví, publikuje odborné články v recenzovaných časopisech v ČR i v zahraničí a účastní se aktivit, které organizuje Mezinárodní olympijská akademie.  

ČOA  úzce spolupracuje s Audiovizuálním archivem Českého olympijského výboru. Odborná veřejnost, média, studenti i zástupci médií mohou také využít služeb Olympijského studijního a informačního centra v prostorách FTVS UK (José Martího 31, Praha 6, 16252 - budova H, č. dveří B 127. kontakt: skoda@olympic.cz).

Orgány České olympijské akademie jsou plénum ČOArada ČOA a předsednictvo rady ČOA.

„Sport není projevem přepychu ani zahálky, ale nutností, jež je vyvolána potřebou harmonie mezi prací mozku a fyzickým pohybem. A současně i pramenem vnitřního zdokonalování se.“

Pierre de Coubertin

Rada České olympijské akademie

PŘEDSEDA

  • Alexandr KLIMENT

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

ČLENOVÉ

  • Michal BURIAN
  • Josef DOVALIL
  • Vladimír DRBOHLAV
  • Zdeněk HANÍK
  • Mikuláš KROUPA
  • Richard MRÁZEK
  • Barbora REICHOVÁ
  • Lucie SWIERCZEKOVÁ