Pojištění úrazu a odpovědnosti sjednané prostřednictvím ČOV

Pojištění úrazu sportovců a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele pro celé sportovní prostředí.

NOVÉ úrazové pojištění platné od 1. 2. 2019 

Úrazové pojištění sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Pojišťovna VZP, a.s., s platností od 1. února 2019 a číslem pojistné smlouvy 1310001770. Pojistné události = úrazy vzniklé od 1. února 2019 se hlásí Pojišťovně VZP, a.s. >>> Více zde.

Accident Insurance for Sporting Association Members

 

Úrazové pojištění platné do 31. 1. 2019 

Úrazové pojištění sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 4950050842. Pojistné události = úrazy vzniklé do 31. ledna 2019 se hlásí pojišťovně Kooperativa, a.s. >>> Více zde.

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 7721008020. >>> Více zde.