ČOV - dokumenty

ODM

Zprávy o činnosti ČOV

Dokumenty složek ČOV

Stanovy, statuty a řády ČOV

Smlouvy ČOV

Pojištění ČOV – Nové pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele platné od 1. 1. 2022 (Allianz pojišťovna a.s.)

Pojištění ČOV - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele platné do 31. 12. 2021 (Kooperativa)

Pojištění ČOV - Nové úrazové pojištění platné od 1. 2. 2019

Pojištění ČOV - Úrazové pojištění platné do 31. 1. 2019

Sborníky, metodiky a programy

ČOV a marketing

Různé

Trenéři

leaders Texas
*.pdf, 610KB

ODM