Olympijský festival s.r.o.

Společnost Olympic Festival s.r.o. byla založena v roce 2017 jako autonomní subjekt, který pro ČOV zajišťuje komplexní proces organizace projektu Olympijský festival. Společnost je 100% vlastněná Českým olympijským výborem.

Důvodem vzniku byla zejména potřeba efektivního a přehledného vyúčtování veřejných prostředků poskytnutých na tento projekt ze strany hostitelských měst a krajů, ale i získaná marketingová práva, která ČOV poskytl na základě licenční smlouvy Mezinárodní olympijský výbor.

Olympic Festival s.r.o. má marketingová práva na mezinárodní značku Olympijský festival, jedná a uzavírá smlouvy s hostitelskými městy a kraji, s partnery projektu i dodavateli.

Kontakt

Olympic Festival s.r.o.
Benešovská 1925/6
101 00 Praha 10
IČ: 06323375
DIČ: CZ699006076
ID datové schránky: 5tpnzx5
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280234.
Zastoupená: Mgr. Petrem Graclíkem, jednatelem