Jak se stát členem ČOV

PRAVIDLA UZNÁVÁNÍ sportovních svazů a přijímání členů Českého olympijského výboru

Sportovní svazy, které jsou členy Českého olympijského výboru (dále jen ČOV) se mohou podílet na řízení ČOV účastí na Plénu ČOV či prostřednictvím složek ČOV. Svazy, které jsou uznané ČOV mají nárok účastnit se všech akcí, které ČOV pořádá.

Sportovní svazy řídící jednotlivé sporty se mohou začlenit do oficiální struktury českého sportu tím, že je ČOV:

1) Uzná za výlučné představitele daného sportu
2) Přijme za člena Českého olympijského výboru

Uznávání sportovních svazů a přijímání členů ČOV se řídí těmito zásadami, které stanovují, jaké podmínky musí jednotlivé sportovní svazy splnit.


PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádosti o uznávání a přijímání členů se podávají ve dvou termínových období do 30. 3. a do 30. 9. každého kalendářního roku. Po těchto termínech budou všechny svazy, které včas podaly žádosti, pozvány k jednání.

Do výše uvedených termínů je vždy nutné zaslat na níže uvedenou adresu sídla ČOV kompletní žádost, která obsahuje:


1) Vyplněný formulář žádosti (pouze pro uživatele s operačním systémem Windows)


2) Přílohy žádosti
- pravidla vašeho sportu, ročenky a výroční zprávy vašeho svazu, organizační struktura aj. Přílohy je možné zaslat poštou na přenosném disku či uložit do elektronické úschovny a zaslat odkaz emailem na [email protected]