Olympijské materiály k výuce na ZŠ

 

OLYMPIJSKÉ MATERIÁLY K VÝUCE NA ZŠ

Olympijské hodnoty a olympismus je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jako průřezové téma se může objevit například v hodinách občanské, tělesné nebo výtvarné výchovy, dějepisu nebo vlastivědy. Pro učitele základních škol jsme připravili několik školních hodin s olympijskou tématikou, které mohou se svými žáky podle návodů níže realizovat. Všechny hodiny obsahují také pracovní listy, videa, fotografie a vše potřebné.

DALŠÍ MATERIÁLY

Pro výuku olympijských hodnot lze využít i další materiály: Brožuru Olympijské hodnoty a Fair Play či Olympijské kvízy. A nejmenší děti si mohou na památku vybarvit Edu a Olu, naše průvodce olympijským vzděláváním.


Aktivity pro děti na stoly


Olympijské kvízy