Příspěvek není nárokový. Nejvyšší možné částky, které lze získat, vycházejí z následující tabulky. O konečné částce vždy rozhoduje Komise Duální kariéry na základě vyhodnocení konkrétní žádosti sportovce a rozpočtu pro daný rok a kolo hodnocení.

Výše příspěvku na jednu aktivitu vychází z dosažené sportovní výkonnostní úrovně Žadatele a ze stanovených ročních limitů pro jednotlivé typy požadovaných aktivit, viz následující tabulka. Spojení kategorií Olympijské sporty, Neolympijské sporty a Paralympijské sporty.

VÝKONNOSTNÍ ÚROVEŇ
MAX. VÝŠE PŘÍSPĚVKU

MEDAILISTA
OH

MEDAILISTA
MS/ME

REPREZENTANT

VRCHOLOVÝ
SPORTOVEC

Limit maximální kumulace podpory za rok

50 000 Kč

40 000 Kč

30 000 Kč

10 000 Kč

z toho (roční limity dle typu aktivity)

Kurzy jazykové, sportovně-vzdělávací, stáže a ostatní

15 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

5 000 Kč

Kurzy tréninkové (zakončené licencí)

25 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

7 500 Kč

Školné na VŠ (příp. VOŠ a SŠ) - limit úhrady nákladů na školné (do výše určené v %)

90 %

80 %

70 %

50 %

Redukční koeficient pro danou alokaci

a %

b %

c %

d %

Pokud celková požadovaná výše příspěvků bude vyšší než finanční alokace na dané kolo hodnocení, může být konečný příspěvek na aktivitu procentuálně snížen.