Pro koho je Duální kariéra?

Program je určen pro sportovce, kteří splňují všechny uvedené podmínky:

1) Sportovec se v podporovaném sportu (OH a sporty schválené MOV a IPC) v kategorii „dospělí“ pohybuje, nebo se v posledních 5 letech pohyboval, na vrcholové sportovní úrovni.

2) Sportovec je členem sportovního svazu sportu, v rámci kterého žádá o příspěvek.

3) Sportovec dosáhl alespoň 18 let k datu podání Žádosti o aktivitu.

4) Sportovec je občanem ČR.

5) Sportovec je trestně bezúhonný.

Vrcholová sportovní úroveň znamená, že sportovec spadá do jedné z následujících kategorií:

1) MEDAILISTA OH - medaile z olympijských her.

2) MEDAILISTA MS/ME - medaile z oficiálně organizovaných sportovních soutěžích mezinárodní úrovně (mistrovství světa, mistrovství Evropy).

3) REPREZENTANT - nominace sportovním svazem na oficiální sportovní akci celosvětové úrovně (olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství Evropy, závody světového poháru).

4) VRCHOLOVÝ SPORTOVEC - vrcholová úroveň sportu, tj. profesionální sportovní příprava, sport jako životní priorita a účast minimálně na vrcholných národních soutěžích.