Program Sportovní diplomacie

Vzdělávací program Sportovní diplomacie, který odstartoval v roce 2017 je součástí projektu Duální kariéra a je prvním komplexním profesně-vzdělávacím programem zaměřeným na sportovní diplomacii v České republice. Je určen sportovcům, zaměstnancům a dobrovolníkům působícím v českých a slovenských sportovních organizacích se zájmem o mezinárodní vztahy v kontextu sportu.

Co je jeho cílem?

Formovat účastníky tak, aby byli schopni přispět k rozvoji své vlastní organizace a byli kvalitními a efektivními zástupci svých organizací v rámci domácích i mezinárodních struktur. 

Co získají absolventi?

 • ucelený přehled o organizaci a financování sportovních organizací
 • základní znalosti a schopnosti strategického řízení a marketingu sportovních organizací
 • přehled o mezinárodním právním rámci sportovního prostředí
 • síť kontaktů
 • schopnost se efektivně pohybovat v mezinárodním prostředí, jasně zprostředkovat své nápady a poznatky, debatovat o nich a prosazovat zájmy své organizace a českého sportovního prostředí obecně, komunikovat s médii, umět strategicky využít nabyté schopnosti a znalosti ve své vlastní organizaci

Co čeká účastníky programu?

 • bloková výuka v průběhu osmi víkendů (pátek odpoledne – neděle)
 • kombinace praktických cvičení a teorie se zaměřením na praxi
 • studijní cesta do zahraničí
 • závěrečné hodnocení na základě obhajoby individuálního projektu a hodnocení v rámci jednotlivých modulů

V čem se účastníci v rámci programu vzdělají?

 • Organizace a financování sportu
 • Mezinárodní sportovní právo
 • Základy managementu a marketing
 • Sportovní diplomacie a olympijské hnutí
 • Negociace a argumentace
 • Komunikace a práce s médii
 • Základy protokolu a etikety
 • Mezikulturní komunikace

Na programu spolupracují Vysoká škola ekonomická v Praze, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Ministerstvo zahraničních věcí ČR a jeho Diplomatická akademie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Slovenský olympijský a sportovní výbor. Za tři roky fungování program úspěšně absolvovalo 56 studentů.

Studijní ročníky