ČOV a udržitelnost ve sportu

Strategie udržitelnosti ČOV

Vize strategie

V souladu s naší společenskou odpovědností a odpovědností ve vztahu k životnímu prostředí je naší vizí stát se lídrem v oblasti udržitelnosti ve sportovním prostředí na národní i mezinárodní úrovni a ostatní inspirovat.

Mise strategie  

Dlouhodobě zlepšovat naší činnost a aktivity a zároveň maximálně snižovat jejich možný negativní environmentální, společenský a ekonomický dopad.

Strategie udržitelnosti 2030 představuje závazek ČOV ke kontinuálnímu zlepšování všech aktivit, projektů a akcí. Poskytuje devítiletý rámec a plán transformace naší organizace směrem k její větší udržitelnosti a odpovědnosti. Tento rámec je tvořen čtyřmi prioritními oblastmi, které odkazují na aspekty aktivit ČOV, jež nejvíc souvisejí s udržitelností, a je ohraničen třemi sférami vlivu – ČOV jako organizace, ČOV jako organizátor projektů a akcí, a ČOV jako influencer a partner. Strategické záměry v každé z prioritních oblastí představují naši vizi toho, jak by mohla vypadat udržitelná budoucnost pro Český olympijský výbor jakožto organizaci, pro naše projekty a akce, a pro naši roli v oblasti udržitelnosti v českém a mezinárodním sportovním prostředí.

Naplňování strategie udržitelnosti

Strategie je implementována prostřednictvím souhry tří základních úrovní – řídící, výkonné a poradní - a její realizace je koordinována manažerským týmem strategie. Podrobný Plán naplnění strategie je hlavním nástrojem, kterým se provádění strategie a jejího Akčního plánu 2021–2024 řídí.


Komise pro udržitelnost ČOV

Významnou roli nejen při naplňování strategie udržitelnosti, ale obecně při propagaci udržitelnosti v českém sportovním prostředí hraje nově ustanovená Komise pro udržitelnost ČOV. Jejím posláním je posuzovat zásadní koncepční otázky postupu ČOV v oblasti udržitelnosti, včetně poskytování odborného dohledu nad implementací strategie, vytvoření ústřední platformy pro udržitelnost v rámci českého sportu a koordinace a spolupráce s odborníky a zainteresovanými stranami.

Projekt ASAP

Mezinárodní projekt As Sustainable As Possible (ASAP), který Český olympijský výbor inicioval, a který v letech 2020-2022 vedl, hrál zásadní roli při tvorbě Strategie udržitelnosti ČOV a při obecném nasměrování organizace směrem k udržitelnosti.

Projekt, v rámci kterého za odborné podpory Mezinárodního olympijského výboru spolupracují méně zkušené národní olympijské výbory (NOV) ČR, Maďarska a Slovenska se svými protějšky z Dánska, Finska a Německa má za cíl umožnit všem partnerským organizacím posunout se dál v oblasti udržitelnosti. Pro méně zkušené NOV to znamenalo tvorbu a přijetí strategií udržitelnosti, pro ty zkušenější pak výměnu osvědčených postupů a zlepšení stávajících aktivit.

Významným výstupem projektu je také manuál (Roadmapa) pro tvorbu strategie udržitelnosti. Manuál provádí sportovní organizace procesem tvorby strategie krok za krokem a poskytuje jim řadu nástrojů, které jim tento proces ulehčí.

Projekt je spolufinancován z programu Erasmus + Evropské unie.

 
Skutečná udržitelnost svou podstatou dalece přesahuje jednotlivé projekty. Jde o to, abychom se podrobně podívali na to, co jako organizace děláme a jaká je naše role ve společnosti, a abychom měli takovou řídící strukturu a procesy, které nám zajistí dlouhodobou budoucnost ve prospěch naší společnosti i životního prostředí.

MEZINÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

Informace a inspirace – mezinárodní úroveň

Informace a inspirace – Česká republika