Český výbor Pierre de Coubertin

Český výbor Pierre de Coubertin je odbornou komisí při České olympijská akademii. Ustanoven byl v roce 2001 a ve stejném roce byl uznán jako člen Mezinárodního výboru Pierre de Coubertin, který vznikl v Lausanne v roce 1975 pod patronátem Mezinárodního olympijského výboru.

Poslání a cíle

Šířit humanistický odkaz Pierra de Coubertina a jeho ideje v České republice ve spolupráci s Mezinárodním a dalšími národními výbory Pierre de Coubertin.

Studovat dílo zakladatele novodobých olympijských her Pierra de Coubertina v jeho celku i v jeho jednotlivostech, zejména ve vztahu k Čechům a českým zemím, poznávat jeho pedagogické a sociální myšlení, jeho úsilí o spojení sportu a kultury.

Vydávat práce Pierra de Coubertina a jeho českých spolupracovníků, především Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského a dalších, publikovat analytické studie o jejich životě a díle, pořádat a účastnit se kongresů, sympózií a seminářů na stejná témata, pořádat výstavy či besedy pro odbornou i širokou veřejnost a i jinak přispívat k šíření znalosti jejich díla.

Přispívat k osvojování a rozvoji pravidel čestného a správného jednání ve sportu i v životě, podporovat a propagovat myšlenky fair-play. Za tím účelem spolupracovat s oběma patronátními školami a složkami Českého olympijského výboru.

Zkoumat mezinárodní olympijské hnutí a olympijské hry od antiky po současnost s důrazem na odkaz ideálů Pierra de Coubertina a Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského.

Spolupracovat s Mezinárodním a národními výbory Pierre de Coubertin a všemi mezinárodními a národními organizacemi, které si daly za cíl šířit myšlenky olympismu a poznávat ideové dědictví Pierra de Coubertina.

Rada Českého výboru Pierre de Coubertin na období 2023-2026

PŘEDSEDA

 • Zdeněk ŠKODA (Česká olympijská akademie) – člen Mezinárodního výboru Pierre de Coubertin  (skoda@olympic.cz)

ZÁSTUPCI PATRONÁTNÍCH ŠKOL

 • Kateřina NOVÁKOVÁ (ZŠ a Gymnázium J. Gutha-Jarkovského, Praha)
 • Zuzana ŠMÍDOVÁ (Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor)

ČLENOVÉ RADY

 • Radek JÁSEK (Olympsport)
 • Ivo JIRÁSEK (Fakulta tělesné kultury UP Olomouc)
 • František KOLÁŘ (FTVS UK)
 • Jitka SCHŮTOVÁ (Národní muzeum)

ŘADOVÍ ČLENOVÉ

 • Jan HÁJEK
 • Hana HAVRÁNKOVÁ
 • Pavel HLADÍK
 • Jiří KOUŘIL
 • Milena STRACHOVÁ
 • Lucie SWIERCZEKOVÁ
 • Petr ŠIŠKA
 • Jakub VÁLEK
 • Martina VOŘÍŠKOVÁ