Podpora soutěží Olympijských nadějí zemí V4

Soutěže Olympijských nadějí je projekt partnerů zemí Visegradské čtyřky a umožňuje mladým závodníkům si často poprvé v jejich kariéře vyzkoušet boje v mezinárodní konkurenci. V České republice koordinační funkci tohoto projektu zajišťuje Český olympijský výbor ve spolupráci s jednotlivými sportovními svazy. 

Projekt zaštiťuje řídící výbor soutěží Olympijských nadějí zemí V4, který se schází jednou ročně, hodnotí uplynulý ročník a na základě hodnocení nastavuje, nebo dílčím způsobem upravuje pravidla projektu pro další roky. Zároveň také v případě zájmu o pořádání jednotlivých soutěží z více zemí rozhoduje o pořadateli jednotlivých soutěží. 

Účast, případně pořádání soutěže, zajišťuje sportovní svaz ve spolupráci se sportovními svazy v ostatních zemích V4. ČOV prostřednictvím MŠMT/NSA přispívá jednotlivým sportovním svazům na účast v tomto projektu souhrnnou částkou 2 mil. Kč.  Projekt soutěží Olympijských nadějí zemí V4 vzniknul v roce 1994.  

Pro více informací se zástupci svazu mohou obracet na Sportovní úsek ČOV v čele se sportovním ředitelem Martinem Doktorem.