Lidé ČOV

Sekretariát řídí generální sekretář ČOV a vytváří podmínky pro práci Výkonného výboru ČOV (VV ČOV), složek, komisí a pracovních skupin ČOV. Odpovídá za realizaci usnesení a úkolů Pléna ČOV a VV ČOV, odpovídá za obsahovou a organizační přípravu jednání Pléna ČOV a VV ČOV, podílí se na marketingových aktivitách ČOV, připravuje a zúčastňuje se jednání se státními i jinými orgány v oblasti ekonomiky, pro zajištění činnosti svého úseku řídí příslušné komise, profesionální aparát a sestavuje a řídí příslušné pracovní skupiny.

jméno příjmení
Jiří Kejval
narozen
30. 11. 1967,
pozice / funkce
Předseda ČOV
sociální sítě
popis / podrobnosti

V mládí býval špičkovým veslařem a dodnes pravidelně sportuje. Osm let působil ve funkci člena výkonného výboru ČOV, od roku 2009 byl místopředsedou ČOV pro ekonomiku a marketing. Je duchovním otcem kampaně Žijeme Londýnem a projektu Českého domu na olympiádě v Londýně.


Kejval je také úspěšným podnikatelem. Se spolužákem založil v roce 1991 společnost Techo, která se původně zabývala výrobou drobných kancelářských doplňků. Později se firma rozrostla, začala vyrábět kancelářský nábytek a expandovala do zahraničí. Na podzim 2012 se stal členem představenstva nizozemské interiérové společnost Royal Ahrend NV, která patří mezi tři největší výrobce kancelářského nábytku v Evropě.


Jiří Kejval také založil veřejně prospěšnou společnost Prostor pro podporu české architektury, interiéru a designu. Zároveň se angažuje v American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, nadaci, která podporuje talentované české a slovenské studenty.

SEKRETARIÁT

Petr GRACLÍK
generální sekretář
graclik@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622

Alena KINDOVÁ tajemnice ČOV
kindova@olympic.cz
Monika POPELOVÁ asistentka GS
popelova@olympic.cz
Jan EXNER právník ČOV
exner@olympic.cz
Jolana ŠMÍDOVÁ recepce
smidova@olympic.cz
Eva RYBÁKOVÁ koordinátorka produkce ČOV
rybakova@olympic.cz
Helena JELÍNKOVÁ sekretářka ČKO, ČKFP
jelinkova@olympic.cz
Aneta PROCHÁZKOVÁ recepce
aprochazkova@olympic.cz
Kateřina NOVÁKOVÁ HR
novakova@olympic.cz
Petr KOUDELKA správce
koudelka@olympic.cz

SPORTOVNÍ ÚSEK

Martin DOKTOR
sportovní ředitel
doktor@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Lenka MALINOVÁ asistentka sportovního ředitele
malinova@olympic.cz
Petra KUČEROVÁ koordinátorka projektu TOP TEAM
kucerova@olympic.cz
Jan STLUKA sportovní manažer
stluka@olympic.cz
Zbyněk KUŽEL sportovní manažer
kuzel@olympic.cz

EKONOMICKÝ ÚSEK

JAN LÉTAL
ekonomický ředitel
letal@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 734 734

Václava PLOCICOVÁ vedoucí účetní
plocicova@olympic.cz
Radka CHALOUPKOVÁ ekonomka, účetní
chaloupkova@olympic.cz
Monika POPELOVÁ ekonomka
popelova@olympic.cz
Eva KLINGEROVÁ ekonomika ČO, a.s.
klingerova@olympic.cz

ÚSEK KOMUNIKACE

Barbora ŽEHANOVÁ
ředitelka komunikace
zehanova@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Tomáš HOUSKA manažer digitálních médií
houska@olympic.cz
Markéta KOSOVÁ PR manažerka ČOV
kosova@olympic.cz
Veronika LINKOVÁ PR manažerka ČOV
linkova@olympic.cz
Jiří ČMUCHA manažer MEDIA HOUSE
cmucha@olympic.cz
Patrik VACEK redakce digitálních médií
vacek@olympic.cz
Veronika ZBOŘILOVÁ redakce digitálních médií
zborilova@olympic.cz
Barbora REICHOVÁ fotografka ČOV
reichova@olympic.cz

MEZINÁRODNÍ ÚSEK

Veronika ZEMANOVÁ
ředitelka mezinárodního úseku
zemanova@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Ivana TOMISOVÁ Olympijská solidarita
tomisova@olympic.cz
Jana JANOTOVÁ zástupkyně ČOV v kanceláři EOC EU Office
janotova@olympic.cz

MARKETINGOVÝ ÚSEK

Petra ŠUBRTOVÁ
ředitelka marketingového úseku
subrtova@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Aneta BOUDOVÁ manažerka marketingu
boudova@olympic.cz
Petra NACHTIGALOVÁ manažerka marketingu
nachtigalova@olympic.cz
Michaela ROVŇANOVÁ podpora marketingových aktivit
rovnanova@olympic.cz
Jiří KYNOS ekonom projektů
kynos@olympic.cz

ČESKÝ DŮM

Blanka KONEČNÁ
projektová manažerka, hospitality a ticketing
konecna@olympic.cz

Vojtěch SVÁROVSKÝ koordinátor projektu
svarovsky@olympic.cz

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL

Naďa ČERNÁ
projektová manažerka
cerna@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Richard MRÁZEK koordinátor projektu
mrazek@olympic.cz
Tereza DOUŠOVÁ koordinátor projektu - sportovní svazy
dousova@olympic.cz
Zoran BARTEK manažer marketingu
bartek@olympic.cz
Eva ČERNÍKOVÁ manažerka marketingu
cernikova@olympic.cz
Kateřina TOMKOVÁ back office
tomkova@olympic.cz
Veronika LINKOVÁ rmanažerka komunikace
linkova@olympic.cz

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

Daniela MARKOVÁ
manažerka projektu
markova@olympic.cz

Radka RICHTEROVÁ koordinátorka projektu
richterova@olympic.cz
Barbora PROCHÁZKOVÁ koordinátorka projektu
prochazkova@olympic.cz

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Radana KUBEŠOVÁ
koordinátorka projektu
kubesova@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Marek POSPÍŠEK koordinátor marketingu
pospisek@olympic.cz

ČESKÁ OLYMPIJSKÁ NADACE

Veronika OPRŠALOVÁ
ředitelka ČON
oprsalova@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Alžběta KLÍMOVÁ koordinátorka projektu
klimova@olympic.cz

SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ

Richard ADAMEC
vedoucí manažer projektu
adamec@olympic.cz
tel.: +420 271 730 622, +420 271 732 326, +420 271 734 734

Štěpán JANÁČEK projektový manažer
janacek@olympic.cz
Petr MARINČIČ projektový manažer
marincic@olympic.cz
Markéta KOSOVÁ manažerka komunikace
kosova@olympic.cz
Šárka KAŠPÁRKOVÁ kasparkova@olympic.cz
Lucie VÁŇOVÁ vanova@olympic.cz
Radek ZAVŘEL zavrel@olympic.cz
David NOVOTNÝ novotny@olympic.cz