Duální kariéra - jak na to

Jak na to?

JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK? CO VŠECHNO MUSÍM VYPLNIT?

1. REGISTRACE
Zaregistruj se na www.dualcareer.cz/registrace a vytvoř si svůj Profil sportovce. Z Profilu sportovce pak můžeš žádat o příspěvky na jednotlivé aktivity.

2. ŽÁDOST O AKTIVITU
Rozmysli si, které své rozvojové aktivity bys chtěl podpořit, měly by být v souladu s tvou kariérní cestou. Pokud už víš, čeho chceš dosáhnout, můžeš začít vyplňovat, jednotlivé Žádosti o aktivitu. Formulář Žádosti o Aktivitu nalezneš ve svém Profilu sportovce. Při vyplňování nezapomeň, že:

a) Pro každou aktivitu musíš vyplnit samostatnou Žádost o aktivitu.

b) Z programu lze podpořit pouze aktivity realizované v daném kalendářním roce. Pokud aktivita zasahuje do více kalendářních let, je třeba ji rozdělit do více částí a na každou část podat samostatnou Žádost o aktivitu.

c) Z programu lze podpořit i aktivity, které jsou již ukončené. K jejich čerpání ale muselo dojít v daném kalendářním roce.

d) Při hodnocení Žádosti o aktivitu a rozhodování o výši příspěvku se přihlíží zejména k návaznosti aktivity na Tvoji kariérní dráhu a ke Tvé motivaci danou aktivitu dokončit.

e) Vybírej si jen takové aktivity, u kterých víš, že je chceš dokončit. Pokud aktivitu nedokončíš, budeš muset celý příspěvek do programu vrátit.

f) Každý rok můžeš podat pouze 8 Žádostí o aktivitu, nezáleží, zda jsi na jejich základě příspěvek z programu dostal/a nebo ne.

g) Pokud si nejsi jistý/a svojí kariérní dráhou, využij připravené nabídky poradenských balíčků. Služby v nich nabízené Ti pomůžou najít zaměstnání, které Tě bude bavit i živit.

3. HODNOCENÍ
Tato část proběhne bez Tvé aktivní účasti. Podle výše příspěvku, o který žádáš, bude Tvá Žádost o Aktivitu vyhodnocena komisí. Pokud budeš žádat o příspěvek nad 20.000 Kč, můžeš být vyzván k absolvování motivačních testů. O výsledcích hodnocení Tě informuje ČOV. Částka, kterou z programu získáš, bude uvedena ve Smlouvě (resp. Rozhodnutí) o poskytnutí příspěvku z programu Duální kariéra. Hodnocení žádostí komisí probíhá obvykle dvakrát ročně, tedy v rámci jarního a podzimního zasedání komise.

4. REALIZACE AKTIVITY
Aktivitu můžeš čerpat (i ukončit) i před podáním Žádosti o Aktivitu. Jedinou podmínkou je, aby čerpání aktivity proběhlo v daném kalendářním roce. Po té, co obdržíš od dodavatele aktivity fakturu nebo cenu už dokonce uhradíš, můžeš podat Žádost o platbu. Není důležité, jestli byla aktivita již zahájena nebo ukončena.

5. ŽÁDOST O PLATBU
Formulář Žádosti o platbu nalezneš ve svém Profilu sportovce u příslušné aktivity. Žádost o platbu můžeš podat ve chvíli, kdy máš vystavenou fakturu od dodavatele. Mohou nastat dvě situace:

a) Pokud jsi již cenu dodavateli uhradil/a, vyplňuješ Žádost v režimu Ex-post, tj. peníze budou převedeny na Tvůj účet oproti původní faktuře a dokladu o jejím uhrazení;

b) Pokud jsi cenu dodavateli ještě neuhradil/a, vyplňuješ Žádost v režimu Ex-ante, tj. peníze budou převedeny přímo na účet dodavatele oproti faktuře. Nezapomeň, že část ceny musíš dodavateli uhradit sám/sama v rámci povinného spolufinancování.

6. ŽÁDOST O UKONČENÍ AKTIVITY
Poslední věcí, kterou musíš udělat, je oznámit ČOV, že jsi podpořenou aktivitu ukončil/a. Formulář Žádosti o ukončení aktivity nalezneš ve svém Profilu sportovce u příslušné aktivity. K formuláři je třeba přiložit dokument, který prokáže, že jsi aktivitu řádně ukončil/a. Může jít třeba o diplom, certifikát či jen o prohlášení zaměstnavatele poskytujícího odbornou stáž.