Doporučení Světové zdravotnické organizace ohledně organizace hromadných sportovních akcí ve vztahu k COVID-19

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy
3 Minuty čtení
3 Minuty čtení

Obecné rady pro organizátory hromadných akcí

 • Sledovat denně zprávy o situaci s COVID-19 poskytované českou vládou a WHO.
 • Navázat přímé spojení s relevantními orgány ochrany veřejného zdraví na místní i celostátní úrovni (krajská hygienická stanice, krajský úřad, ministerstvo zdravotnictví)
 • Spolupracovat s orgány ochrany veřejného zdraví na přípravě dané akce:

  • vyhodnotit rizikovost dané akce,
  • zajistit přípravu specifického akčního plánu ve vztahu ke COVID-19,
  • vyhodnotit dostatečnost zázemí a vybavení akce vzhledem ke zdravotním rizikům,
  • zajistit plán komunikace s účastníky a dotčenou veřejností ohledně relevantních informací týkajících se akce a následně se ho držet,
  • provádět kontrolu účastníků akce s ohledem na možnou nákazu,
  • zajistit si místa pro testování a léčbu (potenciálně) nakažených účastníků,
  • předem definovat indikátory šíření nákazy, jejichž naplnění povede k odložení akce.

 • Zajistit dodržování pravidel společenského odstupu během organizace akce.
 • Spolupracovat s orgány ochrany veřejného zdraví i po akci a poskytovat jim informace o akci za účelem řešení případů možné nákazy.
 • Více naleznete zde (v angličtině)

Specifické rady pro organizátory hromadných sportovních akcí

 • Při plánování hromadné sportovní akce zvažte následující faktory:

  • rizikovost daného sportu vzhledem k jeho kontaktnosti (např. lukostřelba oproti boxu),
  • počet účastníků dané sportovní akce,
  • konání akce uvnitř nebo venku,
  • zázemí v místě konání akce,
  • demografická charakteristika účastníků akce,
  • způsoby komunikace s účastníky akce ohledně zdravotních rizik.

 • WHO doporučuje provedení vyhodnocení rizikovosti dané sportovní akce pomocí dotazníku vytvořeného speciálně pro tyto účely, dostupného zde (v angličtině).
 • Jednotlivá doporučení organizátorům hromadných sportovních akcí:

  • Během přípravy na akci zajistit, že:

   • všechny účastnící se osoby si pravidelně kontrolují svůj zdravotní stav,
   • osoby, které se necítí zdravě, akci nenavštíví,
   • organizační tým bude proškolen ohledně opatření proti šíření nákazy.

  • Během přípravy na akci i během akce zajistit:

   • možnost mytí rukou a desinfekce na vícero místech v místě konání akce,
   • dobrou úroveň hygieny v místě konání akce,
   • zdravotnický tým, který dokáže určit potenciálně nakažené osoby,
   • měření teploty účastníků každý den a hlášení případů zvýšené teploty,
   • zajištění prostor pro izolaci podezřelých případů,
   • informování osoby účastnících se akce o relevantních informacích ohledně šíření nákazy a její prevence,
   • gumové rukavice organizátorům, kteří jsou ve styku s oblečením, ručníky atp.,
   • používání ručníků pouze jedenkrát,
   • čistou láhev na vodu každému účastníkovi,
   • kapesníky a koše se uzavíratelným víkem do všech autobusů a šaten,
   • teploměr a záznamový arch pro zápis teploty každému týmu,
   • určení způsobu nakládání s nakaženou osobou – léčba či izolace,
   • určení, zda osoby v kontaktu s nakaženou osobou mají přijít do karantény,
   • místo pro karanténu pro případ velkého množství nakažených osob,
   • ochranné roušky pro použití zdravotnickým personálem a nemocnými osobami,
   • desinfekční ubrousky a desinfikování klik u dveří, kohoutků umyvadel atp. několikrát denně,
   • zajištění balíčků s prevencí pro sportovce (informační karta, papírové kapesníky, rouška, desinfekční gel atp.), pokud je to možné.

  • Během akce:

   • si mýt ruce vodou a mýdlem, případně desinfekční gelem, který by měl být dostupný napříč celým místem konání akce,
   • si zakrývat ústa a nos kapesníkem nebo rukávem při kýchání a kašlání,
   • se vyhýbat kontaktu s nemocnými lidmi,
   • nesmí být ručníky, kostkové mýdlo, oblečení a jiné osobní předměty sdíleny více osobami,
   • každý účastník pije ze své lahve na vodu,
   • se nedotýkat úst a nosu,
   • si nepotřásat rukama a neobjímat se,
   • nepoužívat sauny nebo místnosti s párou,
   • pravidelně čistit plochy, kterých se lidé často dotýkají (kliky od dveří, tlačítka ve výtahu, vybavení v posilovně atp.).

 • Více naleznete zde (v angličtině).
líbil se ti článek?