Vzdělávání

Mezinárodní semináře s nosným tématem - Spojení mezi teorií a praxí ve sportu.

Interaktivní tématické semináře pro trenéry, vedené špičkovými odborníky z oboru.

Praktické uplatnění společného teoretického základu ve sportovních hrách.

Roundtable jsou odborné diskuzní akce, vedené na vybrané téma s přizvanými odborníky z daného oboru.