Vzdělávání

MOSTY

Mezinárodní semináře s nosným tématem - Spojení mezi teorií a praxí ve sportu

DIALOGY

Interaktivní tématické semináře pro trenéry, vedené špičkovými odborníky z oboru.

LICENCE B

Praktické uplatnění společného teoretického základu ve sportovních hrách.

ROUNDTABLE

Roundtable jsou odborné diskuzní akce, vedené na vybrané téma s přizvanými odborníky z daného oboru.

CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI