Nezávislou expertní skupinu ČOV povede diplomat Michael Žantovský

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy
4 Minuty čtení
4 Minuty čtení

Šest členů má nezávislá expertní komise složená z odborníků na sportovní a olympijskou problematiku, mezinárodní a olympijské právo a diplomatické vztahy, kterou inicioval Český olympijský výbor. Jejím cílem je navrhnout mantinely, ve kterých by bylo možné zamezit účasti Ruska a dalších zemí podílejících se na ozbrojené agresi proti Ukrajině, včetně ruských a běloruských sportovců, kteří tuto agresi podporují nebo neodsuzují, na olympijských hrách v Paříži 2024 a kvalifikacích na ně. Činnost komise koordinuje někdejší velvyslanec ČR ve Spojených státech, Izraeli a Spojeném království Michael Žantovský.

„Sport má být nezávislý na politice, ale zůstává součástí tohoto světa a nese za něj spolu s námi všemi odpovědnost. Ruská agrese proti Ukrajině je v příkrém rozporu s druhým principem olympismu, jímž je vytvořit mírovou společnost, která dbá o zachování lidské důstojnosti. Proto je nemyslitelné, aby se Rusko účastnilo olympijských her, pokud agrese potrvá. Totéž musí platit pro Bělorusko jako stát, z jehož území podstatná část této agrese započala, a pro všechny sportovce, kteří takovou agresi schvalují, podporují nebo neodsuzují. Práci vznikající expertní komise chápu jako hledání právních a politických cest
k naplnění těchto principů,“ uvedl Michael Žantovský.

Diplomat, psycholog, překladatel, spisovatel a politik, který jako velvyslanec České republiky působil i při trojích olympijských hrách, bude v expertní skupině společně s trojnásobnou olympijskou medailistkou Kateřinou Emmons, která přinese sportovní pohled. Dále v ní zasedne Petr Kolář, jenž působil jako velvyslanec ČR ve Švédsku, v Irsku, USA i Rusku a zastával také funkci náměstka ministra zahraničních věcí. Právní pohled přidá Marek Procházka, který se mimo jiné specializuje na dodržování pravidel etického kodexu či řešení sporů. Ministerstvo zahraničních věcí zastoupí Martin Smolek, vrchní ředitel sekce právní a konzulární a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie. Šestým členem skupiny je Jiří Růžička, středoškolský pedagog, politik a senátor za Prahu 6.

Český olympijský výbor je jasně proti účasti Ruska a Běloruska na olympijských hrách v Paříži 2024. Podporuje stále platné sankce, podle kterých se ruští a běloruští sportovci nemohou účastnit sportovních soutěží.

„Český olympijský výbor je jasně proti účasti Ruska a Běloruska na olympijských hrách v Paříži 2024. Podporuje stále platné sankce, podle kterých se ruští a běloruští sportovci nemohou účastnit sportovních soutěží. Jsme však přesvědčeni o tom, že situaci můžeme řešit jen právními a diplomatickými kroky. Nejsme odborníci na mezinárodní politiku, a proto jsme oslovili tyto osobnosti, aby nám pomohly navrhnout mantinely, které zamezí totalitním režimům zneužít olympijské hry pro jejich propagaci,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Skupina spolu již komunikuje a sejde se v průběhu března. „Mezinárodní olympijský výbor o našich aktivitách pravidelně informujeme. Cílem je, aby skupina připravila své návrhy naprosto nezávisle a předložila je pak přímo MOV,“ dodal Jiří Kejval. „Zároveň jsme také v kontaktu nebo sledujeme aktivity dalších národních evropských olympijských výborů, které situaci vnímají stejně jako my. Stejně tak si ceníme toho, že se naše kroky shodují s postojem Národní sportovní agentury, Ministerstva zahraničních věcí a politické reprezentace České republiky,“ dodal Jiří Kejval.

Členové expertní komise Českého olympijského výboru

Kateřina Emmons je česká sportovní střelkyně ze vzduchovky a malorážky. Je trojnásobnou olympijskou medailistkou, mimo jiné vítězkou v disciplíně střelba ze vzduchové pušky na olympijských hrách 2008
v Pekingu, vedle toho také mistryní světa a Evropy.

Petr Kolář je český manažer, poradce a bývalý diplomat. Působil jako velvyslanec ČR ve Švédsku, v Irsku, USA i Rusku. Zastával také funkci náměstka ministra zahraničních věcí. Od roku 2014 spolupracuje s americkou lobbistickou a advokátní kancelář Squire Patton Boggs a s think tankem Evropské hodnoty, angažuje se v Iniciativě pro evropské hodnoty.

Marek Procházka je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře PRK Partners. Jeho specializace zahrnuje zejména oblast corporate governance, dodržování pravidel etického kodexu, trvale udržitelný rozvoj, povolovací řízení, merchandising a řešení sporů. Vystudoval právnickou fakultu Univerzity v Bernu ve Švýcarsku, kde byl v roce 1990 jako advokát přijat do Švýcarské advokátní komory. V roce 1993 byl zapsán na seznam advokátů České advokátní komory. Je členem správní rady Aspen Institute Central Europe.

Jiří Růžička je český středoškolský pedagog, politik a senátor za Prahu 6. V letech 2018 až 2022 byl prvním místopředsedou Senátu parlamentu ČR. Ve volbách v roce 2022 svůj senátorský post obhájil. V letech 1990 až 2018 působil jako ředitel Gymnázia Jana Keplera. Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a v roce 1974 ukončil obor Tělesná výchova – český jazyk a literatura. Dlouholetých zkušeností z práce s dospívajícími využívá k rozsáhlé lektorské i publikační činnosti zejména v oblasti vzdělávání, školské politiky, prevence před společensky nežádoucími jevy, týmové spolupráce a outdoorových a teambuildingových programů.

Martin Smolek je vrchní ředitel sekce právní a konzulární na Ministerstvu zahraničních věcí. Studoval na Právnické fakultě UK a Humboldtově univerzitě v Berlíně. Od roku 2008 zastává pozici vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie.

Michael Žantovský je psycholog, překladatel, spisovatel, politik a diplomat, bývalý velvyslanec ČR v USA, Izraeli a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově v Praze a McGillově univerzitě v Montrealu a působil jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. V listopadu 1989 byl zakládajícím členem Občanského fóra a po zvolení Václava Havla prezidentem se stal jeho tiskovým mluvčím. Od září 2015 je ředitelem Knihovny Václava Havla. Jako diplomat se podílel na přípravě a průběhu OH v Atlantě 1996, ZOH ve Vancouveru 2010 a OH v Londýně 2012. Koordinuje činnost této expertní skupiny.

líbil se ti článek?