Komise pro program Duální kariéra

Program podpory vrcholových sportovců. Chceme vrcholovým sportovcům zajistit plynulý přechod ze sportovní kariéry do běžného života.

Cíle programu

V souladu se snahami EU je ambicí ČOV komplexní podpora vrcholových sportovců i po ukončení jejich aktivní kariéry, kdy se musí vypořádat s dalším kariérním rozvojem.

Podpora bude realizována na základě tří základních pilířů:

 • vzdělávání
 • poradenství
 • zapojení do pracovního procesu

Základní pilíře

Vzdělávání je rozděleno do dvou kategorií:

 • Krátkodobé vzdělávací kurzy zahrnující: intenzivní školící akce, pravidelné kurzy, e-learningové kurzy. Absolventi mají možnost získat osvědčení, certifikát o absolvování.
 • Dlouhodobé vzdělávací programy ve spolupráci s některou s partnerských vysokých škol vedoucí k vysokoškolskému titulu.

Odborné poradenství:

 • Rozbor silných a slabých stránek sportovce s důrazem na stránky vyhledávané firmami a nasměrování na možně profesní zaměření.
 • Osobní konzultace zaměřené na uplatnění se; konkrétní doporučení, jak pracovat na svých slabinách a stavět na silných stránkách.
 • Konzultace z oblasti hospodaření s penězi, zahrnující: spoření zhodnocování finančních prostředků, pojištění, investování atd.

Zapojení do pracovního procesu:

 • Stáž: krátkodobá praktická pracovní zkušenost u některé z partnerských firem nebo společností.
 • Zaměstnání na plný nebo částečný úvazek: dlouhodobá praktická pracovní zkušenost u některé z partnerských firem nebo společností.

Komu je program určen

Program je zaměřen na vrcholové sportovce, kteří reprezentovali ČR na mezinárodní scéně. Největší podpora bude náležet medailistům z velkých akcí jako OH, MS nebo ME.

Kdo program připravuje

Na přípravě se podílejí Český olympijský výbor, státní instituce, komerční společnosti, veřejné a soukromé vysoké školy a především čeští vrcholoví sportovci.

Kontakty 

Český olympijský výbor
Kateřina Neumannová
Manažerka projektu
[email protected]

Český olympijský výbor
Martina Voříšková
Administrátorka projektu
[email protected]

PŘEDSEDKYNĚ

 • Kateřina NEUMANNOVÁ

ČLENOVÉ

 • Jiří BERAN (RSC MV)
 • Martin DOKTOR (sportovní ředitel ČOV)
 • Alena KINDOVÁ (tajemnice ČOV)
 • Nikol KUČEROVÁ (Komise sportovců ČOV)
 • Jiří KYNOS (ČOV finanční poradce)
 • Vratislav ODVÁRKO (trenér RSC Dukla)
 • Jaroslav POLLERT (VV ČOV)
 • Ondřej ŠPAČEK (KPMG)

ADMINISTRÁTOR

 • Martina VOŘÍŠKOVÁ

Odkazy