Konference na podporu sportování mládeže

Partner konference

Akademický partner

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové / 22.01.2023

Pátý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 22. ledna 2023 v Hradci Králové na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Úvodní slovo přednesl v 10:00 předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a následovaly dva tematické bloky, kterými provedl moderátor Jan Pokorný.
 
Nejdříve se předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, poslanec Parlamentu ČR Karel Haas, poslankyně Parlamentu ČR Michaela Šebelová a místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman věnovali tématu vzájemné spolupráce státu a kraje v oblasti sportu.
 
Akademický úhel pohledu přidal sociolog sportu Matouš Veselský z University of New York in Prague. O tématu spojení školy a vrcholového sportu promluvil viceprezident Českého hokeje Petr Bříza
 
V druhé části probrali vzájemnou spolupráci kraje a města v oblasti sportu hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, hejtmanka Středočeského kraje Petra PeckováRudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.

Historie konference

4. ročník, Olomouc / 2022
Téma: Sport a jeho vztah ke státu, kraji a městu

3. ročník, Praha / 2021
Téma: Návrat dětí ke sportu

2. ročník, Karlovy Vary / 2020
Téma: Podpora sportu dětí a mládeže v krajích ČR

1. ročník, Liberec / 2019
Téma: Role sportu a jeho podpora na regionální úrovni

O konferenci

Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je organizačně velmi komplexní multisportovní akcí, která by neexistovala bez společného zapojení a úzké koordinace krajů a měst, sportovních svazů a klubů, Českého olympijského výboru, podpory Národní sportovní agentury, partnerů, médií a dalších subjektů. Zástupci všech těchto subjektů se pravidelně setkávají právě při konání ODM a během sledování kulturního a sportovního programu diskutují témata organizace a strukturálního zlepšování českého sportu mládeže.

Skrze konferenci “Podpora sportování mládeže v regionech” mají od roku 2019 zástupci výše zmíněných subjektů, včetně nejvyšších představitelů krajů, hejtmanek a hejtmanů, možnost v rámci panelových diskuzí sdílet své názory k tématům školního a volnočasového sportu dětí a mládeže, sportovní infrastruktuře v regionech, organizaci a podpoře sportu mládeže a k dalším tématům. Cílem diskuzí je otevření problematických témat a sdílení inspirativních a podnětných názorů směrem ke zlepšování českého sportu.

Odborná konference je s ohledem na kapacitu sálů omezena počtem pozvaných hostů do auditoria. Pozvánky pravidelně odcházejí zástupcům municipalit, sportovního prostředí, médií a partnerů a také všem sportovním klubům v regionu. V případě zájmu o pozvánku napište na info@olympic.cz. Více informací o konferenci, včetně témat na programu a video výstupů naleznete u jednotlivých ročníků konference.