Konference na podporu sportování mládeže

Partner konference

NH Collection Olomouc Congress, Olomoucký kraj / 26.06.2022

V neděli 26. června proběhla v hotelu NH Collection Olomouc Congress konference na podporu sportování mládeže. Úvodní slovo přednesl v 11:00 předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a následovaly tři tematické bloky, kterými provedl moderátor Jan Pokorný a položil zásadní otázku: Je sport důležitým tématem pro společnost?

Nejdříve se předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser, místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Klíma věnovali tématu sportu a jeho vztahu ke státu.

Ve druhé části basketbalista Jiří Welsch, ředitelka odboru komunikace ČEPS a.s. Hana Klímová a vedoucí sportovně metodického úseku České basketbalové federace Michal Ježdík probrali podporu sportování mládeže v praxi. Následně se dva hejtmani a jedna hejtmanka zabývali významem sportu ve společnosti z pohledu jednotlivých krajů ČR. O své zkušenosti a názory se podělili hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Na otázku „Je sport důležitým tématem pro město?“ odpověděli v posledním bloku náměstek primátorky Jihlavy Petr Ryška, starosta Svitav David Šimek a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

 

O konferenci

Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je organizačně velmi komplexní multisportovní akcí, která by neexistovala bez společného zapojení a úzké koordinace krajů a měst, sportovních svazů a klubů, Českého olympijského výboru, podpory Národní sportovní agentury, partnerů, médií a dalších subjektů. Zástupci všech těchto subjektů se pravidelně setkávají právě při konání ODM a během sledování kulturního a sportovního programu diskutují témata organizace a strukturálního zlepšování českého sportu mládeže.

Skrze konferenci “Podpora sportování mládeže v regionech” mají od roku 2019 zástupci výše zmíněných subjektů, včetně nejvyšších představitelů krajů, hejtmanek a hejtmanů, možnost v rámci panelových diskuzí sdílet své názory k tématům školního a volnočasového sportu dětí a mládeže, sportovní infrastruktuře v regionech, organizaci a podpoře sportu mládeže a k dalším tématům. Cílem diskuzí je otevření problematických témat a sdílení inspirativních a podnětných názorů směrem ke zlepšování českého sportu.

Odborná konference je s ohledem na kapacitu sálů omezena počtem pozvaných hostů do auditoria. Pozvánky pravidelně odcházejí zástupcům municipalit, sportovního prostředí, médií a partnerů a také všem sportovním klubům v regionu. V případě zájmu o pozvánku napište na info@olympic.cz. Více informací o konferenci, včetně témat na programu a video výstupů naleznete u jednotlivých ročníků konference.