Myslíme na budoucnost! Olympijské výbory bojují za udržitelnost

Udržitelnost ve sportu
Udržitelnost ve sportu
1 Minuta čtení
1 Minuta čtení

Projekt udržitelnosti národních olympijských výborů ASAP (As Sustainable As Possible), který koordinuje Český olympijský výbor, se zařadil mezi případové studie, jež doporučuje k pozornosti Mezinárodní olympijský výbor. Udržitelnost patří k zásadním tématům olympijského hnutí, což bylo letos patrné například na Olympijských hrách mládeže v Lausanne nebo při nedávném udělování speciálních cen sportovním organizacím.

Aktivity národních olympijských výborů a sportovních organizací na poli udržitelnosti najdete ZDE. Projekt ASAP (příkladová studie je ZDE), který spolufinancuje Evropská unie z programu Erasmus +, je zaměřen na rozvoj udržitelnosti národních olympijských výborů prostřednictvím mentoringu ze strany zkušenějších organizací a odborníků.

Proto také ve středu 11. listopadu 2020 proběhl za účasti partnerů projektu i zástupců Národní sportovní agentury webinář s německou architektkou Natalií Essigovou, jehož tématem byla udržitelnost sportovní infrastruktury – zejména procesu plánování stavby a kritérií certifikace ekologických budov.

Akční plán

„Našimi mentory jsou němečtí kolegové. Prošli jsme již pečlivým screeningem ve všech oblastech udržitelnosti, nyní se stanovují priority, z nichž vzejde strategie a akční plán,“ řekl Roman Kumpošt, místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy. Společně s ČOV jsou v projektu zapojeny národní olympijské výbory ze Slovenska a Maďarska, jimž předávají zkušenosti kolegové z Dánska a Finska.

„Věříme, že sport může významně přispět k boji proti změně klimatu a že udržitelnost skutečně musí být jádrem všeho, co děláme.“

„Udržitelnost je jedním z pilířů olympijské Agendy 2020 a olympijského hnutí jako celku. To bylo jasně patrné i na nedávném jednání MOV a mezinárodních federací,“ dodal Roman Kumpošt.

Při semináři k udržitelnosti ve sportu mluvil například šéf Světové atletiky Sebastian Coe. „Věříme, že sport může významně přispět k boji proti změně klimatu a že udržitelnost skutečně musí být jádrem všeho, co děláme. Jsme svědky nevratných změn kolem nás a jediným způsobem, jak jako sportovní federace můžeme pomoci, je spolupráce sportu a vědy.“

Zároveň také Mezinárodní olympijský výbor ve spolupráci s globálním partnerem Dow udělil dvacet cen za aktivity v oblasti klimatu ve sportu a snížení uhlíkové stopy. Ty získalo pět národních olympijských výborů a patnáct mezinárodních federací, které přispívají ke snižování emisí uhlíku prostřednictvím využívání obnovitelné energie či udržitelné výstavby anebo výběrem dodavatelů. Přehled oceněných a jejich aktivit najdete ZDE.

líbil se ti článek?