Komise pro udržitelnost ČOV byla ustanovena v r. 2021 jako ústřední poradní orgán ČOV pro oblast udržitelnosti ve sportu. Je složena ze zástupců svazů letních a zimních sportů, sportovců, expertů v oblasti udržitelnosti, partnerů Českého olympijského týmu a odborníka na problematiku komunikace. Komise je složená tak, aby se oblasti expertíz jednotlivých členů shodovaly s prioritními oblastmi strategie udržitelnosti a to zejména v rámci její implementace.

Poslání a cíle komise

 • Posuzovat zásadní koncepční otázky postupu ČOV v oblasti udržitelnosti.
 • Poskytovat odborný dohled nad implementací Strategie udržitelnosti ČOV 2030.
 • Vytvářet a poskytovat ústřední platformu pro udržitelnost v rámci českého sportu.
 • Koordinovat spolupráci a komunikovat s relevantními experty v ČR i v zahraničí v oblasti udržitelnosti.
 • Konzultovat aspekty udržitelnosti v jednotlivých projektech a akcích ČOV a úzce spolupracovat s dalšími složkami a komisemi ČOV v oblasti udržitelnosti.

Více informací o Strategii udržitelnosti ČOV 2030, projektu ASAP a dalších aktivitách ČOV a sportovních organizací v této oblasti najdete zde.

Dokumenty

PŘEDSEDKYNĚ

 • Olga PLACHÁ
  (Česká jezdecká federace)

  ČLENOVÉ

  • Gabriel Waage (Česká softbalová asociace)
  • Aleš Libecajt (Česká golfová federace)
  • Michal Ježdík (Česká basketbalová federace)
  • Leona Lahoda (Český florbal)
  • Vavřinec Hradilek (Člen Komise sportovců ČOV)
  • Šárka Strachová (Předsedkyně Českého klubu fair play)
  • Laura Mitroliosová (CIRA Advisory s. r. o.)
  • Petra Hajná (CPI)
  • Klára Zemanová (FOSFA)
  • Filip Černý (Česká televize)   

   Tajemník komise

  • Tým projektu ASAP