Konference na podporu sportování mládeže

Partner konference

 

11 pohledů, 1 problém, 3 hlavní kroky

Hotel Clarion, České Budějovice / 23.06.2024

Šestý ročník konference na podporu sportování mládeže se uskutečnil v den zahájení Olympiády dětí a mládeže 23. června 2024 v Českých Budějovicích v hotelu Clarion. Úvodní slova přednesl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Následovaly tři tematické bloky, ve kterých promluvili trenéři, sportovci, politici, zástupci municipalit i další. Diskutovali o klíčové otázce „Jaké tři kroky by pomohly sportování dětí a mládeže?“. Konferencí provedl moderátor Jan Pokorný.

Cílem tohoto unikátního formátu je poskytnout platformu pro zkoumání problematiky sportování z více perspektiv, aby všichni lépe porozuměli potřebám a výzvám spojeným s tímto tématem. Konference se pokusí identifikovat problémy a výzvy jednotlivých aktérů platformy a najít řešení.

O konferenci

Olympiáda dětí a mládeže (ODM) je organizačně velmi komplexní multisportovní akcí, která by neexistovala bez společného zapojení a úzké koordinace krajů a měst, sportovních svazů a klubů, Českého olympijského výboru, podpory Národní sportovní agentury, partnerů, médií a dalších subjektů. Zástupci všech těchto subjektů se pravidelně setkávají právě při konání ODM a během sledování kulturního a sportovního programu diskutují témata organizace a strukturálního zlepšování českého sportu mládeže.

Skrze konferenci “Podpora sportování mládeže v regionech” mají od roku 2019 zástupci výše zmíněných subjektů, včetně nejvyšších představitelů krajů, hejtmanek a hejtmanů, možnost v rámci panelových diskuzí sdílet své názory k tématům školního a volnočasového sportu dětí a mládeže, sportovní infrastruktuře v regionech, organizaci a podpoře sportu mládeže a k dalším tématům. Cílem diskuzí je otevření problematických témat a sdílení inspirativních a podnětných názorů směrem ke zlepšování českého sportu.

Odborná konference je s ohledem na kapacitu sálů omezena počtem pozvaných hostů do auditoria. Pozvánky pravidelně odcházejí zástupcům municipalit, sportovního prostředí, médií a partnerů a také všem sportovním klubům v regionu. V případě zájmu o pozvánku napište na [email protected]. Více informací o konferenci, včetně témat na programu a video výstupů naleznete u jednotlivých ročníků konference.

Historie konference

5. ročník, Hradec Králové / 2023
Téma: Je sport důležitým tématem pro společnost?

4. ročník, Olomouc / 2022
Téma: Sport a jeho vztah ke státu, kraji a městu

3. ročník, Praha / 2021
Téma: Návrat dětí ke sportu

2. ročník, Karlovy Vary / 2020
Téma: Podpora sportu dětí a mládeže v krajích ČR

1. ročník, Liberec / 2019
Téma: Role sportu a jeho podpora na regionální úrovni