Český klub olympioniků

 Český klub olympioniků sdružuje bývalé olympioniky. Jeho úkolem je tvořit fórum, které je příležitostí k setkání bývalých sportovců, a dále podporovat sociálně slabší olympioniky. Činnost klubu upravuje jeho statut. Předsedou ČKO je Oldřich Svojanovský.

Klub československých olympioniků vznikl dne 10. června 1975 jako jedna z prvních institucí takového zaměření. Jeho členem se tehdy mohl stát sportovec-účastník olympijských her, který se v individuální soutěži umístil do šestého místa nebo byl členem družstva, jež vybojovalo olympijskou medaili. Zároveň muselo být jeho členství schváleno vedením Československého olympijského výboru.

Jeho první předsedkyní byla atletka Olga Modrachová-Davidová. Klub československých olympioniků se stal vzorem pro vznik obdobných institucí při dalších národních olympijských výborech zprvu v Evropě, později i v dalších světadílech. Úkolem klubu při založení bylo především vytvářet fórum, které by bylo příležitostí k setkání bývalých olympioniků. Postupem času klub stále častěji vystupoval na podporu olympijských ideálů, za prosazování myšlenek demokracie a humanity. Zároveň se demokratizovaly i jeho stanovy a členem klubu se mohl stát každý sportovec nebo trenér, který se zúčastnil olympijských her a který má o členství zájem. S přibývajícími lety se klub stále více orientoval na podporu státní reprezentace a zejména na podporu sociálně slabších olympioniků.

Od roku 1993 existuje Český klub olympioniků. Respekt, který si vydobyl v českém olympijském hnutí, dosvědčuje i počet pěti delegátů, které klub nominuje do pléna ČOV.

PŘEDSEDOVÉ

 • Oldřich Svojanovský od 2004
 • Ivan Satrapa 1999–2004
 • Ludvík Daněk 1992–1998
 • Jan Kůrka 1990–1992
 • Jiří Kynos 1979–1990
 • Olga Modrachová-Davidová 1975–1979

Dokumenty

Dokumenty z Valné hromady ze dne 2. 10. 2020

Předsednictvo ČKO na období 2020–2024

PŘEDSEDA

 • Oldřich SVOJANOVSKÝ

MÍSTOPŘEDSEDOVÉ

 • Jiří ADAM
 • Pavel BENC
 • Imrich BUGÁR
 • Šárka KAŠPÁRKOVÁ

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA ČKO

 • Jiří ČTVRTEČKA
 • Jiří DALER
 • Martin DOKTOR
 • Štěpán JANÁČEK
 • Václav KORUNKA
 • Jarmila KRATOCHVÍLOVÁ
 • Antonín PROCHÁZKA
 • Ivan SATRAPA
 • Pavel SVOJANOVSKÝ

Seznam členů