Boj za lepší budoucnost! Mezinárodní olympijský výbor sníží emise skleníkových plynů

Udržitelnost ve sportu
Udržitelnost ve sportu
4 Minuty čtení
4 Minuty čtení

Rozhodli se jít příkladem. Mezinárodní olympijský výbor se zavázal do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 50 procent. Vlastní projekt udržitelnosti má i Český olympijský výbor.

Nečekat a konat. Prezident MOV Thomas Bach během letošního Valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů oznámil, že Mezinárodní olympijský výbor zvýší své ambice na snížení emisí skleníkových plynů. Do roku 2030 mělo jít o snížení emisí na 45 procent. Nově MOV naplánoval snížení dokonce o 50 procent do roku 2030.

„Klimatická krize je pravděpodobně největší výzvou, které lidstvo čelí,“ zdůraznil Bach a upozornil, jak moc klimatická krize ovlivňuje všechny oblasti našeho života. „Dalším snižováním našich uhlíkových emisí posilujeme náš příspěvek k realizaci Pařížské dohody, sledujeme nejnovější vědecké poznatky o změně klimatu a lépe přispíváme k tomuto celosvětovému úsilí. Vyzýváme všechny ostatní sportovní organizace, aby nás následovaly.“

V první fázi Mezinárodní olympijský výbor sníží své emise do roku 2024 o 30 procent. Zaměřit se chce na ekologičtější cestování a méně spotřebovávat energii. Kvůli klimatické krizi trpí i samotný sport. Zimní sporty jako je například alpské lyžování či snowboarding se nemohou spolehnout, že v místě, kde se má závodit, bude sníh. Vyšší jsou i teploty v zimních střediscích. V létě se zase sportovci i fanoušci musejí vypořádávat s extrémními tropickými teplotami.

Udržitelnost v našich očích navazuje na základní olympijské hodnoty, jako jsou respekt či fair play.

V roce 2018 Mezinárodní olympijský výbor ve spolupráci s Organizací spojených národů pomohl vytvořit pro změnu klimatu akční rámec OSN Sporty pro klima, jehož cílem je podněcovat opatření v oblasti klimatu v celém sportovním světě, a převzal vedoucí roli při jeho implementaci. Dosud se k němu přihlásilo více než 270 sportovních organizací z celého světa.

Mezinárodní olympijský výbor, který je již uhlíkově neutrální, si klade za cíl stát se klimaticky pozitivním do roku 2024. Dokonce i všechny nadcházející olympijské hry se zavázaly k uhlíkové neutralitě, přičemž hry v Paříži 2024 si kladou za cíl stát se prvními klimaticky pozitivními hrami.

I zimní hry v Pekingu v roce 2022 budou udržitelnější. Všechna olympijská sportoviště v Číně budou využívat 100 procent obnovitelné energie. Na většině ledových ploch v Pekingu budou použity chladicí systémy s přirozenými a nízkými emisemi uhlíku CO2.

Udržitelnější bude i ČOV

Vlastní strategii udržitelnosti má i Český olympijský výbor. „Svět se překotně mění a my na to musíme neustále reagovat. Proto vznikl projekt ASAP a naše vlastní strategie udržitelnosti, která je jedním z pilířů, o něž se ve své činnosti opírá Mezinárodní olympijský výbor. Vnímáme důležitost tohoto tématu ve sportu – v řádné správě, v nakládání se zdroji, ekologii, při pořádání sportovních akcí i v dalších oblastech,“ říká Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Všechny projekty ČOV se tak snaží dbát na udržitelnost. „Díky našemu partnerovi Toyota objíždíme školy v republice hybridními vozy RAV 4. Na akcích se snažíme eliminovat používání plastů a pokud je používáme, snažíme se, aby byly z recyklovaných materiálů a rozložitelné v přírodě. Navíc se snažíme dětem předávat olympijské hodnoty, mezi které počítáme i ohleduplnost k planetě,“ uvedl Richard Adamec, projektový manažer Sazka Olympijského víceboje.

Na udržitelnost se zaměřuje i jedna z nejoblíbenějších běžeckých akcí T-Mobile Olympijský běh. „Letos jsme v rámci největších závodů v Praze a v Brně motivovali běžce k recyklaci odpadu. V rámci těchto závodů jsme také díky spolupráci se sdílenými koly motivovali běžce přijet na závod na kole a nabídli jim slevu, abychom omezili používání aut. Snažíme se pracovat jinak i s materiály, které pro projekt necháváme vyrábět a neplýtvat. Cílem je neobjednávat zbytečné množství materiálu a pracovat s již vyrobeným, který v dalších letech můžeme znovu použít,“ prozradila Daniela Marková, projektová manažerka T-Mobile Olympijského běhu.

Na udržitelnost dbají i Olympijské festivaly. V letošním roce byl na festivalech v Praze a Brně Visa meeting point, který návštěvníkům nabídl vzdělávací výstavu udržitelných sportovních produktů, populárně vzdělávací video smyčky a zázemí pro recyklérii. Nechybělo ani mnoho workshopových aktivit, nebo ukázka spotřeby plastů v rodině.

Udržitelná krása | Olympijské stavby

Nebylo ani třeba tisknout vstupenky na festival. Stačilo ukázat v chytrém telefonu QR kód. V nabídce jídel pro návštěvníky akce byla i rostlinná strava podávaná do recyklovatelného nádobí, které byl odvezen k následné recyklaci a zpracování. Do zálohovaných Nick Nack kelímků se zase čepovalo pivo a nealkoholické nápoje.

„Udržitelnost v našich očích navazuje na základní olympijské hodnoty, jako jsou respekt či fair play. I proto jí věnujeme tolik pozornosti. Věříme, že nám pomůže posunout činnost Českého olympijského výboru a výhledově se stát inspirací pro další české sportovní organizace,“ dodává předseda Kejval.

líbil se ti článek?