Podílejme se na rozvoji a přátelství mezi mladými a nadějnými sportovci. Už Emil Zátopek říkal:

„Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“

Připojte se spolu s námi k podpoře mladých sportovců. Konto Nadačního fondu Emila a Dany Zátopkových 309446406/0300 je otevřeno po celý rok. I symbolický příspěvek napomůže s konkrétní pomocí.

Pomoci můžete i koupí dárkového certifikátu či zakoupením produktu našich partnerů.

Pro firmy

Přínosem pro dárce je vytvoření si dobrého jména společnosti vůči zaměstnancům, zákazníkům a veřejnosti. Společnost pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v daném regionu, kde působí.

Může se stát příkladem pro ostatní dárce. Dar může snížit základ daně 

  • Darovací smlouva pro fyzické osoby
  • Darovací smlouva pro právnické osoby

STO PROCENT veškerých finančních prostředků, kterými Nadační fond Dany a Emila Zátopkových disponuje, jde na přímou podporu sportovců. Náklady spojené s administrativou a chodem
nadačního fondu kompletně hradí Český olympijský výbor.