Praktické uplatnění společného teoretického základu ve sportovních hrách.

Jednou z aktivit, které jsou obsahem činnosti ČTA ČOV, je aktivní úloha při podpoře vzdělávání trenérů. Na základě analýzy současného stavu a s přihlédnutím k formě, obsahu, časové dotaci a porovnáním se zahraničím, kde je úroveň vzdělávání a také úspěšnost trenérů v praxi na vysoké mezinárodní úrovni, se rozhodla ČTA ČOV realizovat školení trenérů licence B. Tento projekt má za cíl respektovat vývoj jednotlivých sportovních her a přizpůsobit výuku moderním požadavkům sportovních her.