Roundtable jsou odborné diskuzní akce, vedené na vybrané téma s přizvanými odborníky z daného oboru.

S ohledem na formát diskuze je kapacita akce omezena zpravidla na 20 - 25 účastníků.

Seznam seminářů

24. 5. 2023
Terry Westley
Přechod mezi mládežnickým a elitním sportem

13. 5. 2019
Daniel Memmert
Kognitivní procesy a rozvoj kreativity

16. 5. 2017
Marko Yrjovuori - kondiční příprava

4. 5. 2017
Ken Way - psychologie