Sportování dětí v ČR: Zdatnější jsou školáci v bohatších krajích

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy
7 Minut čtení
7 Minut čtení

Čím lepší jsou ekonomické podmínky v jednotlivých krajích, tím zdatnější jsou v nich děti. Pohybovou zdatnost dětí také významně ovlivňuje dostupnost sportovních klubů. A to zejména na prvním stupni základní školy, tedy v době, kdy děti nejvíce získávají zdravé návyky a vztah ke sportu. Takové závěry přinesla analýza výsledků téměř 80 tisíc školáků, kteří ve školním roce 2016/2017 splnili všech osm disciplín projektu Sazka Olympijský víceboj, ve vztahu k ekonomickým ukazatelům v jednotlivých krajích České republiky a také ve vztahu k dostupnosti sportovních klubů podle největší české databáze Sport v okolí.

„Díky Sazka Olympijskému víceboji získáváme každý rok jedinečná data o českých dětech. Před dvěma lety jsme vyvrátili lety zažitou domněnku, že děti na venkově jsou zdatnější. Naopak, lépe jsou na tom školáci z velkých měst, což se každoročně potvrzuje,“ uvedl Robert Chvátal, generální ředitel Sazky.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval dodal: „Pravidelně srovnáváme i pohybovou zdatnost dětí v jednotlivých krajích a v tomto žebříčku nejsou velké výkyvy. Proto jsme se letos zabývali příčinami těchto trendů a porovnali jsme výsledky s ekonomickými faktory a také se vzdáleností sportovních klubů od škol. Těší mě, že díky skvělé spolupráci se Sazkou jak na projektu Sazka Olympijský víceboj, tak na databázi klubů Sport v okolí můžeme přinášet nové závěry o zdatnosti českých dětí.“

V bohatších krajích rostou zdatnější děti

Výsledky dětí analyzoval a srovnával s dalšími faktory docent Tomáš Perič, kinantropolog a odborník na sport dětí z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V letošním ročníku Sazka Olympijského víceboje se ve spolupráci se společností SportAnalytik zabýval výsledky 79 540 školáků ve věku 5–16 let v osmi disciplínách, jež testují základní pohybové schopnosti dětí. Ty pak porovnal s aktuálními ekonomickými údaji statistického úřadu a s databází více než 15 tisíc sportovních klubů Sport v okolí.

„Analýza prokázala významnou závislost zdatnosti na hlavních ekonomických ukazatelích. V případě hrubého domácího produktu a vysokoškolské vzdělanosti je tato závislost silná u dětí na prvním stupni základní školy. To lze vykládat i tak, že děti sportují, když na to rodiče mají peníze a chápou sport jako významný. Děti už nesportují spontánně, ale při organizovaných aktivitách,“ vysvětlil Tomáš Perič.

Zdatnost stoupá s vyšším množstvím klubů v okolí

Analýza také ukázala, že fyzická zdatnost dětí – opět zejména na prvním stupni – se váže k dostupnosti sportovních klubů v okolí jejich školy. „Z analyzovaných dat vyplývá, že zejména u mladších dětí je zdatnost ovlivněna dostupností sportovišť. Za tímto údajem se bude patrně skrývat role rodičů, kteří musí děti v mladších věkových kategoriích na sportoviště doprovázet,“ zhodnotil výsledky Dino Numerato, přední český sociolog se zaměřením na sport z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Stejný názor má také bronzová olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka Kašpárková, která v současnosti trénuje děti basketbal. „Z vlastní zkušeností vím, že u rodičů, kteří sami nejsou aktivními sportovci, je rozhodující kritérium pro výběr klubu právě to, aby byl blízko a dítě do něj došlo či dojelo samo,“ řekla Šárka Kašpárková, která se dlouhodobě podílí na projektu Sazka Olympijský víceboj.

Výdaje územních rozpočtů na tělovýchovnou činnost klesají

V pořadí krajů podle zdatnosti dětí zapojených do Sazka Olympijského víceboje jsou na prvních třech místech Praha, Liberecký a Pardubický kraj, které se na vrcholu tabulky objevují opakovaně. Poslední trojici tvoří Karlovarský, Plzeňský a Olomoucký kraj. „O zjištěných datech jsme informovali hejtmany. Kraje se na sportování dětí zaměřují. Úzce s námi spolupracují při organizování různých akcí. Víme, že s těmito zjištěními aktivně pracují a podporují sport dlouhodobě. Bohužel z oficiální databáze územních rozpočtů ministerstva financí vyplývá, že trend výdajů na tělovýchovnou a zájmovou činnost od roku 2010 výrazně klesl, ale přitom sport například přišel o možnost vícezdrojového financování z přímých odvodů loterijní daně do sportu,“ řekl Jiří Kejval.

„Od roku 2013 nám zákon umožňoval odvádět část loterní daně prostřednictvím Českého olympijského výboru na podporu mládežnického sportu. Nový loterní zákon ale s odvodem daně přímo do sportu nepočítá. To znamená, že Sazka nyní všechny finanční prostředky, loni to bylo 1,5 miliardy korun, musí odvádět do státního rozpočtu,“ dodal Robert Chvátal, generální ředitel Sazky. „Chtěli bychom, aby děti sportovaly samy od sebe a pro zábavu. Proto se snažíme budovat takzvanou olympijskou cestu. Sazka Olympijský víceboj má dětem ukázat cestu ke sportu už na základních školách. V databázi Sport v okolí nabízíme dětem a rodičům jednoduchou cestu, jak si najít blízký sportovní klub. V rámci aktivit Českého olympijského výboru podporujeme sportovce na jejich cestě k vrcholovému sportu i k těm nejlepším výkonům, ale zároveň prostřednictvím České olympijské nadace pomáháme sportovat dětem, jejichž rodiče si nemůžou dovolit zaplatit soustředění nebo vybavení.“

Sportování dětí i dospělých je velkým tématem Evropského týdne sportu

Nový ročník Sazka Olympijského víceboje už odstartoval, ten uplynulý však ještě vyvrcholí Republikovým finále Olympijského odznaku. Na šest stovek dětí a desítky učitelů se 8. až 9. září v Brně v areálu Vysokého učení technického utkají v deseti disciplínách této součásti Sazka Olympijského víceboje. Mnohé děti vůbec poprvé poznají nezapomenutelnou atmosféru velké sportovní akce, naopak ty nejtalentovanější z nich se již účastnily například letošní Olympiády dětí a mládeže v Brně nebo Evropského olympijského festivalu mládeže v maďarském Györu. Republikové finále za účasti desítek olympioniků a sportovních legend je součástí Evropského týdne sportu v rámci celoroční kampaně #BeActive, jejímž cílem je zapojit co nejvíc lidí bez ohledu na věk nebo fyzickou zdatnost ve sportovních klubech, doma, na pracovišti, ve škole nebo kdekoli jinde do sportu a pohybových aktivit. Na celoevropské úrovni se Evropský týden sportu koná od 23. do 30. září. Jeho koordinátorem pro Českou republiku je Český olympijský výbor.

Celý záznam z tiskové konference si můžete pustit zde: Youtube Sazka (alternativně na Facebooku Sazka Olympijský víceboj)

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ANALÝZE DAT SAZKA OLYMPIJSKÉHO VÍCEBOJE

Jak vznikala: Analýzu výsledků 79 540 školáků ve věku 5–16 let v osmi disciplínách Sazka Olympijského víceboje provedl docent Tomáš Perič z FTVS UK ve spolupráci s firmou SportAnalytik.

Jak probíhalo měření: Na školách v rámci programu Sazka Olympijský víceboj v období září 2016 až květen 2017. Školáci plní osm disciplín, jež testují základní pohybové schopnosti – hluboký předklon (testuje flexibilitu), T-běh (hbitost), zkrácené sedy-lehy (silová vytrvalost), postoj čápa (rovnováha), sprint na 60 m (rychlost), běh na 500/1000 m (vytrvalost), skok/trojskok do dálky z místa (výbušnost), hod basketbalovým míčem (síla).

Jak se porovnávají disciplíny: Pomocí metodiky T-bodů, která umožňuje porovnávat disciplíny s různými jednotkami. Metoda vychází z aritmetického průměru a ze směrodatné odchylky a výsledné skóre je součtem T-bodů v jednotlivých disciplínách.

Kdo analýzu prováděl?

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.: V roce 1989 ukončil studium na UK FTVS, v témže roce nastoupil na UK FTVS jako odborný asistent na katedru pedagogiky, psychologie a didaktiky a získal titul PaedDr. V roce 1999 ukončil postgraduální doktorandské studium (Ph.D.). V roce 2007 byl jmenován docentem kinantropologie. Ve své práci se zaměřuje na problematiku sportovní přípravy dětí a mládeže, výběr sportovně talentované mládeže a fyziologie tělesných cvičení dětí a mládeže. Ve své mimofakultní činnosti pracuje jako trenér mládeže v ledním hokeji a jako konzultant pro trénink v různých sportovních odvětvích. Od roku 1994 je členem trenérsko-metodické komise Českého svazu ledního hokeje, od roku 2006 pracuje jako International Instructor for Learn to Play program IIHF. Je autorem a spoluautorem řady vědeckých a odborných článků s výše uvedenou problematikou, dále autorem
a spoluautorem řady učebnic o sportovní přípravě dětí a výběru sportovních talentů a tréninku ledního hokeje.

SportAnalytik: Společnost SportAnalytik se zabývá testováním sportovních předpokladů dětí, motivací dětí ke sportu a výběrem vhodných sportů. Je dodavatelem metodiky projektu Sazka Olympijský víceboj.

Kompletní infografiku s výsledky v rámci projektu Sazka Olympijský víceboj si můžete stáhnout zde.

SPORT V OKOLÍ

Sport v okolí je společný projekt Sazky a Českého olympijského výboru. Je to největší veřejná databáze sportovních klubů, která vznikla i ve spolupráci s Českou unií sportu a Sokolem. Obsahuje více než 15 tisíc klubů a stále se rozrůstá, jelikož kluby se mohou zapisovat samy. Sport v okolí také nabízí kalendář sportovních akcí a pomáhá rodičům i široké veřejnosti najít co nejsnazší cestu ke sportu.

KONTAKTY PRO MÉDIA

Český olympijský výbor: Barbora Žehanová, tisková mluvčí, +420 731 455 120,zehanova@olympic.cz

Sazka: Václav Friedmann, ředitel komunikace, +420 774 351 554,friedmann@sazka.cz

Co o sportování dětí říkají hvězdy?

Trojnásobný olympijský medailista ve veslování Ondřej Synek, předseda veslařského klubu KV Kondor v Brandýse nad Labem: „K nám do oddílu chodí nejen místní děti, ale stahují se z okolních vesnic, protože jsme v oblasti široko daleko jediný veslařský klub. Dojezdová vzdálenost je ale maximálně deset kilometrů. Veslování se věnují děti od deseti let, starší už jezdí samy na kole, jsou soběstačné. Rozdíl je to trochu v zimě, kdy je brzo tma, to je rodiče vozí. Máme v klubu kolem šedesáti dětí. Je to nutnost, aby se děti hýbaly a sportovaly.“

Dvojnásobná mistryně světa na čtvrtce překážek Zuzana Hejnová organizuje sportovní kempy a kroužky: „Sportovní zdatnost dětí ze statistického hlediska klesá. Ráda bych to změnila, i proto se jim věnuji ve své akademii HESU. Ze svého okolí vím, že když sportování dětí nefinancuje sama rodina, bývá to hodně složité. Je proto důležité, aby samospráva v jednotlivých regionech věnovala sportu pozornost a systematicky ho podporovala.”

Olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková popisuje vlastní zkušenost: „Měla jsem štěstí, že jsem z hor, ale i tak bylo pro rodiče velice nákladné mě podporovat a nikdy bych se na ledovec nedostala. To se povedlo až se snowboardcrossovým týmem, kde moji první sezónu zaplatili trenéři.“

líbil se ti článek?