Projekt Česká olympijská nadace podporuje sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Patrony projektu jsou olympijští medailisté z Vancouveru, Londýna, Soči a Rio de Janeira. Prezidentem je trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný. Sport nesmí být výsadou bohatých. Cílem nadace je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.

Koho podporujeme?
Jednotlivé sportovce od 6 do 18 let. Nezáleží na talentu a výkonnosti dítěte, ale na chuti sportovat. Příspěvek mohou dostat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. O příspěvek žádají vždy zákonní zástupci.

Na co přispíváme?
Vždy jen na konkrétní věci – sportovní vybavení, členské příspěvky, sportovní kurzy, kroužky a soustředění.

Na co nepřispíváme?
Neproplácíme náklady sportovních týmů, mzdové náklady, nájmy, náklady na elektrickou energii atp. Nepodporujeme celé týmy a družstva.

Kolik peněz přidělujeme?
O konkrétní přidělené částce rozhoduje vždy komise České olympijské nadace. Rozhodujeme se podle konkrétních okolností a situace žadatele a podle finančních možností nadace.

Jak je nadace financována?
Prvotním vkladem českých sportovců – medailistů z Londýna a Vancouveru, dále jsou to příspěvky partnerů Českého olympijského týmu a výtěžky charitativních dražeb. V neposlední řadě je nadace financována příspěvky individuálních dárců.

Kdo rozhoduje o přidělení podpory?
Komise nadace, ve které zasedají tváře nadace – olympijští medailisté – a zástupci olympijského výboru. Komise se schází jednou za tři měsíce, poprvé v lednu 2013. Usnášeníschopná je vždy, zasedají-li alespoň tři členové, z nichž alespoň jeden musí být zástupce ČOV.

Jak lze o peníze zažádat?
Zájemci vyplní jednoduchý formulář na webových stránkách, jehož součástí je doložení sociální situace žadatele.

Jaká část prostředků jde na dobrou věc?
100 %!  Administrativní náklady kompletně hradí ČOV. Podpora je tedy maximálně efektivní.