Sportovci - Krakov 2023

  Krakov

  Jméno a příjmení Sport Medailí
  Aigermanová Gabriela Aigermanová
  Šerm
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Bárta Dan Bárta
  Atletika
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominován
  Bartl Miloš Bartl
  Box
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominován
  Baťhová Tereza Baťhová
  Rugby 7
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Bechyňová Karolína Bechyňová
  Šerm
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Bejček Ondřej Bejček
  Rugby 7
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominován
  Bendová Nikola Bendová
  Atletika
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominován
  Beran Jiří Beran
  Šerm
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominován
  Beran Tomáš Beran
  BMX freestyle
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominován
  Bernardová Lenka Bernardová
  Box
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Betlachová Barbora Betlachová
  Rychlostní kanoistika
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Bieleszová Veronika Bieleszová
  Šerm
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Bímová Andrea Bímová
  Šerm
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Blašková Zdena Blašková
  Stolní tenis
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Blažíčková Veronika Blažíčková
  Sportovní střelba
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Bolfová Veronika Bolfová
  Rugby 7
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Brabcová Aneta Brabcová
  Sportovní střelba
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Brabec Jakub Brabec
  Rychlostní kanoistika
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominován
  Brázdová Lucie Brázdová
  Sportovní střelba
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována
  Brzyszkowská Katrin Brzyszkowská
  Atletika
  Počet zlatých medailí
  0
  Počet stříbrných medailí
  0
  Počet bronzových medailí
  0
  Nominována