Komise sportovců ČOV

Základní informace o Komisi sportovců ČOV

  • Aktivně se podílí na chodu Českého olympijského výboru prostřednictvím Pléna ČOVVV ČOV prostřednictvím svých zástupců v těchto orgánech.
  • Reprezentuje a podporuje sportovce, snaží se chránit jejich práva a oprávněné zájmy v rámci ČOV.
  • Působí jako prostředník pro sdílení informací a obousměrné komunikace mezi sportovci a vedením ČOV.
  • Zastává poradní roli v otázkách potřeb sportovců během konání OH, SH a EH.
  • Podílí se na organizačním, materiálním a zdravotním zabezpečení sportovců na OH, SH a EH spoluprací se sportovním úsekem.
  • Spoluprací s ombudsmanem ČOV se podílí na prevenci a řešení negativní jevů ve sportu v ČR – šikany, zneužívání atd.
  • Spolupracuje s programem Duální kariéry, jehož součástí je také studium Sportovní diplomacie.
  • Členové svojí účastí na mezinárodních fórech komisí sportovců zastupují české sportovce i v zahraničí.
  • Organizuje předávání ceny Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského a jiné akce pro sportovce.
  • Usiluje o vytvoření komunity sportovců, jejich spolupráci a vzájemnou inspiraci. 

Athletes 365

Program Mezinárodního olympijského výboru nabízí sportovcům i členům jejich doprovodu řadu vzdělávacích programů, aktuální informace z olympijského dění i možnost vyjádřit se k řadě témat. Všechny aktuální informace najdete na webu Athletes 365.

PŘEDSEDKYNĚ

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ


ČLENOVÉ

TAJEMNICE

KONTAKT

Kontaktovat členy KS ČOV můžete na e-mailu komisesportovcu@olympic.cz.

Předsedkyně komise
nikol.kucerova@olympic.cz

Tajemnice komise
svecena@olympic.cz