Šachy jsou i fyzicky náročný sport. Partie může trvat až pět hodin!

ODM 2023
ODM 2023
4 Minuty čtení
4 Minuty čtení

Jak probíhá šachový trénink? Jak náročný je to sport? Zeptali jsme Martina Hampla, vedoucího výpravy šachistů z Olomouckého kraje na Olympiádě dětí a mládeže 2023.

Proč by si člověk měl vybrat právě šachy?
Šachy jsou zajímavou hrou, která vychází z matematiky. Rozvíjejí systematické myšlení, poznávací schopnosti, pozornost, paměť, inteligenci a také schopnost analýzy. Šach povzbuzuje sebehodnocení, zdravou soutěživost a týmovou spolupráci. Vede mládež ke schopnosti řešit problémy, povzbuzuje k soustavnému studiu, přípravě a sebehodnocení. Šachy jsou komplexní hra, jež vede k růstu osobnosti všech věkových skupin. Jsou komplexní hrou, kterou doporučuji všem.

Jak velká výprava šachistů Olomouckého kraje se vydala na ODM?
Děti soutěží ve čtyřech kategoriích, chlapci do 12, 14 a 16 let a také dívky do 16 let. Dále je pro ně připravena řešitelská soutěž a na závěr soutěže družstev. Na tu se těšíme nejvíce. Každý kraj tedy reprezentují čtyři účastníci a doprovod. V dívčí kategorii reprezentuje Beáta Březíková z oddílu SK Prostějov, v nejmladších žácích Václav Sochor z ŠK ZŠ Horka nad Moravou, v mladších žácích Dan Zrůbek z A Grygov a ve starších žácích Timofej Bokhnak z ŠK Vinary. Doprovod tvoří trenér Martin Adamčík z SK Prostějov, předseda komise mládeže Šachového svazu Olomouckého kraje, vedoucím výpravy je Martin Hampl z Tatranu Litovel, místopředseda Šachového svazu Olomouckého kraje.

Někdo si myslí, že  šachy nejsou sport. Co byste mu vzkázal?
Většina veřejnosti chápe šachy jako zábavu. Výhodou královské hry je skutečnost, že ji lze hrát v každém věku. A šachy skutečně zábavou jsou. Jsou ovšem i vědou. O šachu existuje spousta knih ve všech světových jazycích. Do detailu jsou rozebírány všechny fáze partie (zahájení, střední hra, koncovka). A vyznat se v těchto materiálech často vyžaduje vědecký přístup. Šachy jsou i uměním. Existuje tzv. Kompoziční šach, kdy autor vytváří fantastické pozice s nečekaným řešením. A když se vám povede takovou úlohu vyřešit, máte báječný pocit jako když si například poslechnete kvalitní hudbu. Pro mě osobně jsou šachy nejvíce sportem. Po jisté stránce i fyzicky náročným.

Proč jsou fyzicky náročné?
Například z důvodu trvání partie i kolem pěti hodin, kdy šachista musí být po celou dobu soustředěný na partii a na propočty veškerých variant. Mozek dostává hodně zabrat. Ať si někdo vyzkouší pět hodin nepřetržité duševní práce, která je občas náročnější než klasická fyzická zátěž. Šachy mají i svou pravidelnou samostatnou olympiádu, koná se vždy v sudý rok pro otevřenou kategorii a ženskou kategorii na společném místě. Pravidelně se také hrají mistrovství jednotlivců či ligové soutěže.

V kolika letech se s tímto sportem začíná?
Ideální šachistův věk byl dříve 30 až 35 let, ovšem s příchodem počítačů a internetu dochází k neustálému snižování. Již méně záleží na zkušenostech, důležitější jsou znalosti zahájení a typových pozic. Nejlepší hráči se stávají velmistry (což je nejvyšší šachový titul) již ve věku 13 let. Současný šampion Magnus Carlsen získal titul mistra světa ve 23 letech. Mladí šachisté začínají stále dříve a dříve, už v 5 či 6 letech. Mistrovství České republiky se pro děti pořádá již v kategorii do 8 let. Pokud chceme, aby už takto malé děti šachy hrály, je důležité zajistit, aby pro ně šachy byly především hrou a neupřednostňovat výsledky. 

Černé nebo bílé figurky?
Tak jako v každém sportu je lepší partii zahajovat. Bílý může stanovit charakter hry a partie poté probíhá ve stylu, jenž bílému více vyhovuje. Proto je lepší zahajovat partii bílými kameny, v celkových statistikách mají bílé lepší výsledky. A to již v mládežnických kategoriích.

Jak probíhá takový šachový trénink?
Jak jsme si už řekli, je důležité, aby děti hra bavila. Je tak třeba skloubit učení nových znalostí se zábavnou formou výuky. Většinou v úvodní části tréninku, kdy je pozornost dětí největší, probíráme nové učivo, v druhé části se hrají tréninkové partie. Děti pak takový trénink baví a přitom se naučí i něco nového. U lepších hráčů je třeba trénink pochopitelně přizpůsobit konkrétním individuálním požadavkům. Nedílnou součásti tréninku je domácí příprava a samostudium. Dětem se zadávají především taktické úlohy.

Jakou základnu má Šachový svaz ČR?
Celková členská základna českého šachového svazu je přes 13 tisíc aktivních šachistů ve více než 500 oddílech. V Olomouckém kraji je ve 32 oddílech kolem 700 šachistů. 

Co byste vzkázal novým potencionálním šachistům?
Šachy jsou krásná hra. Ale tak jako v každém odvětví lidské činnosti je třeba překonat počáteční obtíže. I mistr světa v mládí dostal určitě šustrmat. Když děti dokážou překonat počáteční neúspěchy a začnou chápat principy hry, tak královská hra sama ukáže své kouzlo. Děti začnou vyhrávat, získají nové přátele a zážitky na celý život. Všem doporučuji šachy vyzkoušet. 

Víte, co je to šustrmat?

Jde pravděpodobně o nejčastější způsob rychlého zakončení šachové partie. Skoro každý začínající šachista se do této léčky někdy chytil a skoro každý hráč tuto léčku na nějakého začátečníka zkusil nastražit.

Šachové partie můžete na vlastní oči sledovat v hotelu Pinia na okraji Špindlerova Mlýna. Jsou také k vidění živě na olympijskytym.cz/live

Autor: Jan Krčmář

líbil se ti článek?