Rovnost mužů a žen ve sportu? Akční plán Českého olympijského výboru může výrazně pomoct

Rovná příležitost
Rovná příležitost
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Genderová vyváženost, rovné podmínky a více příležitostí pro ženy. Těmto i dalším tématům se věnoval seminář, na němž Český olympijský výbor představil akční plán na léta 2024–2029 zaměřující se právě na podporu rovnosti mužů a žen ve sportu a jeho vedení. Nejenom dokument, ale i celé setkání vzniklo pod záštitou evropského projektu GAMES. „Dostali jsme se díky němu ke spolupráci s mezinárodními experty a mohli jsme přijít s akčním plánem, který je možná trochu ambiciózní, ale chceme mířit co nejvýš. Jako sportovci to máme v sobě,“ uvedla předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Ilona Burgrová.

Téma rovnosti pohlaví je předmětem hojných diskuzí nejenom na mezinárodní scéně, ale také u nás. „Český olympijský výbor má velmi aktivní členky a členy Komise rovných příležitostí ve sportu a vnímáme, že veškeré aktivity, v rámci kterých by se dámy mohly zapojit do řídících procesů jednotlivých organizací, jsou naprosto nezbytné. Pomoct k tomu může právě akční plán, který je o vytváření příležitostí tak, aby žádná diskriminace nebyla překážkou k svobodné realizaci žen,“ sdělil generální sekretář ČOV Petr Graclík.

Představený dokument vymezuje šest hlavních cílů, mezi něž patří například vytvoření plánu ke zvýšení zobrazování žen ve sportu v médiích, na sociálních sítích a ve veřejném prostoru, pořádání vzdělávacích akcí na téma equal leadership, vytvoření souboru kandidátek na výkonné/manažerské pozice apod. Hlavní autorkami jsou předsedkyně Komise rovných příležitostí ČOV Ilona Burgrová a místopředsedkyně Denisa Kubová. „Akční plán vyplynul z pečlivé analýzy, jež se opírá o informace poskytnuté českými sportovními svazy a jeho finální podoba je výsledkem české i mezinárodní spolupráce a výměny ověřených zkušeností z praxe,“ popsala Burgrová.

Vedle toho na pódiu vystoupili také Folker Hellmund a Carlotta Giussani z EU kanceláře Evropských olympijských výborů, expert společnosti I Trust Sport Rowland Jack a online příspěvkem program doplnil Pedro Diaz, manažer Mezinárodního olympijského výboru pro rovnost pohlaví a inkluzi.

Akční plán je možná trochu ambiciózní, ale chceme mířit co nejvýš. Jako sportovci to máme v sobě.

Odpolednem provázala Alice Němcová Tejkalová, místopředsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV a bývalá sportovní novinářka, která se dlouhodobě věnuje menšinovým tématům. V panelu věnovanému tématu žen v řídících pozicích diskutovali experti na oblast rovných příležitostí ve sportu a zástupci českého sportovního prostředí – prezidentka České komory fitness a viceprezidentka Hospodářské komory ČR Jana Havrdová, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR Radan Šafařík, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a export Radek Špicar a bývalá prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.

GAMES = Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport

Olga Plachá byla v projektu GAMES, jehož zkratka znamená Guidance to Achieve More Equal Leadership in Sport, jednou ze zástupkyň ČOV. Na samotném akčním plánu vypíchla především bod věnující se práci s novináři: „Musíme si uvědomit, že sportovní sféra není odtržená od té celospolečenské. Ve sportu většinou gender prezentujeme v mužském prostředí. Musíme volit jak témata prezentovat tak, abychom je netlačili na sílu. A s tím nám může novinářská a obecná veřejnost hodně pomoct.“

Projekt odstartoval na jaře 2022 a je financovaný z programu Erasmus+ Evropské komise. V jeho průběhu byla zjištěna aktuální situace zastoupení žen v národních olympijských výborech a federacích v sedmi partnerských zemích a vznikl přehled opatření a nástrojů, které mohou vést ke zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích. Stěžejním výstupem každé zapojené země se pak stal právě konkrétní akční plán.

ZÁZNAM Z KONFERENCE GAMES

 

líbil se ti článek?