Reakce Českého olympijského výboru na článek Hospodářských novin

ČOV
ČOV
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Český olympijský výbor (dále také ČOV) považuje za nutné reagovat na článek Hospodářských novin ze dne 16. května 2022 s titulkem „Spor o vedení olympijského výboru. Soud může připravit Kejvala o předsednický post“, respektive na vyznění tohoto článku. Čtenář by totiž po přečtení textu mohl nabýt mylného dojmu, že daný spor je dopředu jasný a že volby vedení ČOV z 29. června 2021 budou téměř jistě prohlášeny za neplatné. Realita je přitom značně odlišná.

Žaloba na neplatnost loňského rozhodnutí Pléna Českého olympijského výboru, kterou podali zástupci neolympijských sportů, prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček a předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl, je pouze součástí dlouhodobé šikanózní snahy těchto dvou funkcionářů o dehonestaci ČOV a jeho předsedy. Nároky obou pánů jsou přitom zcela neoprávněné, což se v minulých měsících několikrát ukázalo. Všechny dosavadní návrhy J. Šťovíčka a Z. Ertla byly soudy pravomocně odmítnuty nebo zamítnuty, a to včetně návrhu na ustanovení opatrovníka ČOV. Celkově se jedná cca o deset soudních rozhodnutí, všechna ve prospěch ČOV.

Pokud jde o probíhající soudní řízení, nové vedení ČOV bylo 29. června 2021 zvoleno řádně, tj. v souladu se Stanovami a zákonem, což konstatoval mimo jiné také Vrchní soud v Praze v rámci řízení o návrhu na jmenování opatrovníka ČOV. Volby proběhly zcela v souladu s příslušnými normami. Z předmětného volebního Pléna ČOV byl rovněž notářem pořízen Notářský zápis a jednoznačně schválené Usnesení členy Pléna.

Fakt, že pan soudce Tomáš Lehovec minulý týden na prvním jednání Městského soudu v Praze ve věci žaloby J. Šťovíčka a Z. Ertla na platnost voleb vedení ČOV vyjádřil svůj právní názor, na výše popsaném nic nemění. Pan soudce zároveň konstatoval, že od ČOV vyžaduje objasnění několika faktických skutečností. Český olympijský výbor prostřednictvím svého právního zástupce vše, co od něj soud požaduje, dodá ve stanoveném termínu. Předložení těchto důkazů by pak dle názoru ČOV a jeho právního zástupce mělo vést k zamítnutí žaloby.    

Český olympijský výbor dále důrazně odmítá, že by na Plénu ČOV dne 29. června 2021 hlasovaly neoprávněné osoby. Zde je naopak důležité poukázat na skutečnost, že toto lživé tvrzení nebylo ze strany žalobců nijak specifikováno ani doloženo.

Závěrem je třeba znovu připomenout, že to byl právě prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček, kdo v rámci složky Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI) neúspěšně kandidoval jak na funkci místopředsedy ČOV, tak na funkci člena Výkonného výboru ČOV. Následně mu bylo pod obrovským tlakem, který na Český olympijský výbor vyvíjel prostřednictvím řady žalob, a reálnou hrozbou zablokování české účasti na olympijských hrách v létě 2021, umožněno kandidovat do vedení ČOV také na dotčeném plénu 29. června 2021. Ani zde neuspěl a nebyl zvolen.    

líbil se ti článek?