Předseda ČOV Jiří Kejval se bude podílet na směřování marketingu MOV

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Dvě významné role v marketingu Mezinárodního olympijského výboru bude nově zastávat předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Prezident MOV Thomas Bach jej jmenoval šéfem marketingové komise. Zároveň se Jiří Kejval stane předsedou představenstva společnosti IOC Television and Marketing Services, která je zodpovědná za rozvoj a realizaci marketingové strategie MOV nebo vysílacích práv z olympijských her. Místopředseda ČOV pro zahraniční vztahy Roman Kumpošt se bude i nadále podílet na směřování komunikace MOV jako člen příslušné komise.

„Moc si obou rolí vážím. Je to velké ocenění naší práce v rámci Českého olympijského výboru a aktivit, které přenášíme do mezinárodního olympijského hnutí, ať už se to týká Olympijských festivalů, úzké spolupráce s projektem Olympic Channel, jehož cílem je přibližovat sport mladým divákům, nebo dalších oblastí. Bude to velká výzva, olympijský marketing patří k těm největším na světě,“ řekl Jiří Kejval, který je od loňského roku členem Mezinárodního olympijského výboru.

Předseda ČOV byl v uplynulých letech členem marketingové komise MOV, která je poradním hlasem prezidenta, výkonného výboru i zasedání členů MOV. Její rolí je vyhledávat možné marketingové příležitosti, které napomohou rozvoji celosvětového olympijského hnutí. Činnost komise, které nyní předsedá, podporuje právě společnost IOC Television and Marketing Services, jež se zabývá vyjednáváním prodeje olympijských vysílacích práv, smluv s TOP sponzory i správou a ochranou olympijské symboliky.

„Jsem pokorný vůči tomu, že oproti národnímu olympijskému marketingu je ten mezinárodní řádově odlišný. Nejprve se musím ještě důkladněji seznámit se systémem práce marketingu Mezinárodního olympijského výboru a na základě toho si nastavit priority, které bych chtěl řešit v průběhu svého mandátu,“ dodal Jiří Kejval, který se jako člen MOV také podílí na vedení Světové antidopingové agentury WADA. Složení všech komisí a dalších důležitých součástí MOV najdete zde.

Posun předsedy ČOV do čela marketingové komise i předsednictva společnosti IOC Television and Marketing Services je dalším výsledkem dlouhodobé činnosti Českého olympijského výboru, jejímž cílem je co nejvíce posílit roli českého sportu v evropské i celosvětové rovině. ČOV má své zastoupení v kanceláři Evropských olympijských výborů při Evropské unii, které českým sportovním organizacím pomáhá řešit financování projektů z Evropské unie, v komisích Asociace národních olympijských výborů či Evropských olympijských výborů. Mezinárodní úsek ČOV druhým rokem organizuje projekt Sportovní diplomacie, který v této oblasti vzdělává zástupce sportovních svazů, včetně aktivních či bývalých sportovců.

líbil se ti článek?