Plénum schválilo priority pro další činnost ČOV i návrh rozpočtu na rok 2022

ČOV
ČOV
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Plénum Českého olympijského výboru schválilo osm priorit činnosti pro současný olympijský cyklus. Jednotlivé aktivity podpořily členské organizace na základě zpětné vazby, která vzešla z dubnové programové konference ČOV. Plénum se zabývalo také zhodnocením uplynulého roku, dvojích olympijských her i rozpočtem na rok 2022.

Priority ČOV pro následující období jsou:

-        Zajištění účasti a podpora přípravy na OH, ZOH a další olympijské akce,

-        Olympijský festival,

-        Olympiáda dětí a mládeže,

-        Mezinárodní aktivity,

-        Digitální komunikace,

-        Trenérská odbornost,

-        Projekt udržitelnosti ČOV,

-        Podpora sportovního prostředí (centrální pojištění, OSA, Intergram atd).

„Odezva z programové konference byla velmi pozitivní a jasná ve všech oblastech. Velice si vážíme projevené důvěry. Podpora členských organizací je pro nás mantrou,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Plénum vyslechlo zprávy o činnosti ČOV i z průběhu olympijských her v Tokiu a zimních her v Pekingu. Schválilo zprávu Ombudsmana ČOV, Revizní komise ČOV, zprávu o hospodaření za rok 2021 a i zprávu auditora.

Rozpočet na rok 2022 zatím se schodkem

 „Nedaleko nás se válčí, a to má neblahý vliv na ekonomickou situaci země a financování sportu jako takového. Uvědomujeme si, že tučné roky skončily a že je třeba šetřit a klást důraz na udržitelnost jednotlivých aktivit,“ uvedl Jiří Kejval Financování sportu bylo jedním z hlavních témat Pléna, jehož se zúčastnil i předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser..

Český olympijský výbor již přistoupil k řadě úsporných kroků. Jeho hospodaření za rok 2021 skončilo s výrazně nižším schodkem, než se předpokládalo, a to ve výši jen 308 849 korun. Pro rok 2022 zatím počítá se schodkovým rozpočtem ve výši 6,57 milionu korun.

„Konstrukce rozpočtu na rok 2022 nebyla nikterak jednoduchá. Povedlo se nám nevyčerpat schodek v roce 2021 a vždy se šetří na to, aby se našetřené peníze daly použít v obtížné době. V té se nacházíme. Budeme samozřejmě dělat vše proto, abychom získali víc peněz a snažili se umořovat náklady stejně jako v minulém roce, ale obávám se, že vzhledem k nárůstu cen v řadě oblastí to letos nebude úplně možné,“ uvedl Libor Varhaník, místopředseda ČOV pro ekonomiku.

Zatím stále není jasné, kolik přesně Český olympijský výbor obdrží peněz z dotačních titulů. „Rozpočet reflektuje mandatorní výdaje, tedy centrální pojištění pro sportovní organizace, poplatky společnostem OSA a Intergram, sociální program olympioniků, lékařské zajištění a vedle účasti na ZOH v Pekingu zajištění dalších sportovních akcích včetně přípravy Evropských olympijských festivalů mládeže, Světových her, Evropských her v příštím roce i olympijských her v Paříži 2024,“ dodal Libor Varhaník.

Plénum ČOV zmocnilo Výkonný výbor ČOV pro schválení konečné varianty rozpočtu pro rok 2022 v návaznosti na poskytnutou dotaci ze strany NSA a podmínek použití dotačních prostředků.

líbil se ti článek?