Plénum ČOV se shodlo na postoji vůči účasti Ruska a Běloruska na hrách v Paříži

ČOV
ČOV
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Plénum Českého olympijského výboru nesouhlasí po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry v Paříži či na samotných hrách. Schválilo také novelu Stanov ČOV, stejně jako rozpočet či záměr zvýšit zastoupení žen v komisích či složkách ČOV.

Plénum Českého olympijského výboru na svém pravidelném zasedání schválilo návrh usnesení Českého svazu biatlonu, který přednesl jeho předseda Jiří Hamza, viceprezident Mezinárodní biatlonové unie. Plénum tak potvrdilo dosavadní postoj Českého olympijského výboru.

Jsem rád, že zástupci našich sportovních svazů mají stejný postoj jako Český olympijský výbor a můžeme tak vystupovat jednotně.

„Plénum ČOV nesouhlasí s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na OH 2024, popřípadě na OH 2024, po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině. Plénum ČOV plně podporuje doposud uvalené sankce na Rusko a Bělorusko. Pověřuje předsedu ČOV a VV ČOV, aby se při dalším vyjednávání na půdě MOV řídil postojem Pléna ČOV,“ zní usnesení.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval řekl: „Jsem rád, že zástupci našich sportovních svazů mají stejný postoj jako Český olympijský výbor a můžeme tak vystupovat jednotně. Důležité je, aby i oni apelovali na své mezinárodní sportovní federace v rámci organizace kvalifikačních závodů pro hry v Paříži a na zamezení startu Ruska a Běloruska pracovali aktivně.“

Český olympijský výbor například inicioval vznik expertní skupiny, která má za úkol najít legislativní oporu také v Olympijské chartě k zamezení startu Ruska a Běloruska, pokud bude trvat agrese na Ukrajině. Skupina funguje od konce března.

ČOV chce posílit roli žen

Tématem jednotného postoje k ruské agresi, ale i financováním sportu se jako host Pléna ČOV zabýval také předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. Ve svém projevu apeloval především na jednotnost sportovního prostředí.

Dalším bodem zasedání bylo schválení rozpočtu za rok 2022 a pro rok 2023, představení marketingové strategie ČOV pro roky 2024–2028 a schválení novely Stanov ČOV, která například upravuje roli statutárního orgánu, jímž je nově Výkonný výbor ČOV.

Členové Pléna se dohodli na další diskuzi ohledně formování Českého olympijského výboru do budoucna. Zároveň byl schválen záměr Výkonného výboru ČOV zvýšit zastoupení žen v komisích, složkách a Výkonném výboru ČOV minimálně na 30 %, a to nejpozději do konce volebního období 2029. 

Jiří Kejval také připomněl alarmující čísla, k nimž v rámci celorepublikového měření zdatnosti dětí dospěla Česká školní inspekce a která kopírují dlouhodobé statistiky školního projektu Sazka Olympijský víceboj.

líbil se ti článek?