Plénum ČOV řešilo hospodaření, návrh rozpočtu, schválilo novelizaci Stanov a zvolilo ombudsmana

ČOV
ČOV
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Hospodaření Českého olympijského výboru za rok 2023 bylo ziskové a Plénum jej schválilo. Návrh rozpočtu pro rok 2024 je předložen jako vyrovnaný. Plénum také přijalo novelizaci Stanov ČOV a do role ombudsmana i na další šestileté období zvolilo Alexandera Károlyiho.

Ziskové hospodaření a vyrovnaný rozpočet na rok 2024

Český olympijský výbor hospodařil v roce 2023 se ziskem 7 752 019 korun. „Je to velice dobrá zpráva s ohledem na náročný olympijský rok 2024 a také vůči skutečnosti, že v covidových letech 2021 a 2022 bylo hospodaření ztrátové. Dosáhli jsme toho díky důslednému dodržování nákladů ve všech kapitolách. Výrazně nám také pomohly úspěchy při dosažení na účelové prostředky z Mezinárodního olympijského výboru, Evropských olympijských výborů nebo Evropské unie na naši činnost,“ uvedl Libor Varhaník.

Místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing také představil principy dobré správy ČOV v ekonomických záležitostech, což přivítal Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury, který se zasedání Pléna zúčastnil.

Rozpočet ČOV pro rok 2024 je předložen jako vyrovnaný. Plánované náklady a výnosy dosahují 199 milionů korun. Na zajištění letošních sportovních akcí včetně olympijských her v Paříži je plánováno přes 90 milionů korun, na přípravu akcí v dalších letech a vědecko-výzkumnou podporu 35 000 000 korun. „Dále jde o mandatorní náklady pro sportovní prostředí, jako poplatky OSA, Intergram, úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti ve sportu,“ dodal Varhaník. „Rozpočet neobsahuje odměny olympijských medailistů. Jednáme s NSA a netrpělivě očekáváme rozhodnutí vlády v této záležitosti, abychom mohli sportovce informovat.“

Podrobnosti o hospodaření, sportovních akcích, činnosti jednotlivých složek a komisí i projektech najdete ve výroční zprávě za rok 2023.

Jako ombudsman pokračuje Alexander Károlyi

Plénum ČOV přijalo Českou asociaci létajícího disku jako nového člena složky Český klub sportovních svazů, organizací a institucí. Ombudsmanem i na další šestileté období zvolilo Alexandera Károlyiho.

Chtěl jsem nastolit otázky, které jsou důležité. Zejména jde o fyzickou zdatnost dětí. Je potřeba společnosti vysvětlit, k čemu slouží sport a proč je důležitý pro společnost.

Přijalo také novelizaci Stanov s doplněním několika úprav. „Rozhodli jsme se modernizovat Stanovy, přizpůsobit se vývoji dění ve společnosti. Proto jsou v nich body s akcentem na roli olympijských svazů nebo genderovou vyrovnanost. Jsou v nich zásadní změny, ale zároveň jsme se dohodli, že o Stanovách potřebujeme diskutovat průběžně,“ uvedl Jiří Kejval, předseda ČOV.

Ve svém shrnutí činnosti ČOV za loňský rok se také věnoval oblastem, které sport pálí. „Chtěl jsem nastolit otázky, které jsou důležité. Zejména jde o fyzickou zdatnost dětí. Je potřeba společnosti vysvětlit, k čemu slouží sport a proč je důležitý pro společnost.“

líbil se ti článek?