Konference o sportovní diplomacii otevřela i téma jednotné prezentace sportu

Oficiální
Oficiální
3 Minuty čtení
3 Minuty čtení

Rolí sportu ve veřejné diplomacii a při propagaci České republiky, jeho možnou celkovou jednotnou identitou, ale také mezinárodními zdroji peněz pro český sport se zabývala konference Sportovní diplomacie ČR a financování sportu z EU a dalších zahraničních zdrojů, kterou společně uspořádaly Komise zahraničních vztahů Českého olympijského výboru a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

„V rámci všech příspěvků i velmi zajímavé diskuse se ukázalo, jak důležitý je sport v propagaci České republiky. Jsme velmi rádi, že v koncepci jednotné prezentace České republiky v zahraničí má významnou roli a že na využití jeho potenciálu začala kooperovat řada institucí a právě spolupráce vládních subjektů může posunout prezentaci naší země prostřednictvím sportu zase dál,“ uvedl Roman Kumpošt, místopředseda Českého olympijského výboru pro zahraniční vztahy.

Bude sport využívat jednotnou identitu?

Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. „Právě senzační výkony našich sportovců jsou skvělým způsobem, jak propagovat Česko v zahraničí.“ Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval pak připomněl, že Češi jsou také skvělými organizátory sportovních akcí. Místopřededa ČOV Roman Kumpošt se zabýval českým zastoupením v mezinárodních sportovních organizací, jeho možným rozvojem i dalšími tématy sportovní diplomacie a prezentace České republiky prostřednictvím sportu.

Eva Dvořáková, ředitelka Odboru veřejné diplomacie, se mimo jiné věnovala používání jednoslovného názvu Česko právě ve sportu. „Je to něco, na čem ministerstvu zahraničních věcí poměrně hodně záleží a v čem se angažuje už několik let. Sport by mohl sehrát velkou roli při rozšíření toho názvu mezi lidmi,” uvedla.

Toto téma, stejně jako budoucnost celkového používání jednotné identity ve sportu, se pak rozproudilo také při panelové diskusi, do níž se zapojili předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, místopředseda ČOV Roman Kumpošt, vedoucí Národního marketingového týmu Robin Čumpelík z Ministerstva průmyslu a obchodu, Jan Herget, ředitel Czech Tourism, Monika Koblerová, statutární zástupkyně generálního ředitele Českých center, a Zbyněk Dubský z Vysoké školy ekonomické.

„Myslím, že většině sportovních svazů je jedno, jaký název se bude používat, ale potřebujeme jednotný názor,“ přidal v diskusi předseda ČOV Jiří Kejval. Místopředseda Roman Kumpošt dodal, že strategie jednotné identity by měla vzejít ze strany vládních institucí. „Určitě bychom přivítali v rámci sportovního prostředí jednotný grafický manuál pro státní sportovní reprezentaci.” Šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička uvedl, že vytvoření jednotné identity však musí předcházet debata se sportovními svazy, a to i vzhledem ke specifikům jednotlivých sportů.

Financování z EU a dalších zdrojů

Šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek a ředitelka zahraničních vztahů ČOV Veronika Zemanová představili studijní program Sportovní diplomacie, jehož třetí ročník letos probíhá. Manažerka Českých domů na olympijských hrách Blanka Konečná ukázala jejich koncept a využití pro veřejnou diplomacii, mezinárodní jednání, prezentaci českých firem, turismu i kultury.

Druhá část konference se věnovala možnostem financování pro české sportovní organizace z Evropských fondů, Visegrádských fondů i Fondů EHP a Norska. Představili je manažerka zahraničních vztahů ČOV Jana Janotová, která sportovní svazům při žádostech o projekty pomáhá z pozice zástupkyně v kanceláři EOC EU Office, a její kolega Petr Spilka. Vlastimil Vaněk z Ministerstva financí ČR pak podrobně hovořil o fondech Norska a EHP.

O praktické zkušenosti se žádostmi o jednotlivé projekty i jejich administrativou, nástrahami a naopak výhodami i neočekávanými přínosy mezinárodní spolupráce se vedle Jany Janotové podělili generální sekratář Českého korfbalového svazu Tomáš Voda (Visegrádské fondy), Gino Schilders jako předseda Českého svazu pozemního hokeje (malý evropský projekt) a Jan Bloudek, předseda Českého horolezeckého svazu, který jako první česká sportovní organizace získal grant na Erasmus + Sport jako koordinátor projektu a uspěl také s druhým projektem.

Dokumenty ke stažení

BLOK 1 - Sportovní diplomacie České republiky

BLOK 2 - Financování sportu z mezinárodních zdrojů
BLOK 2 - Fondy EHP a Norska v České republice

Videoprezentace

líbil se ti článek?