Český olympijský výbor v čele projektu ASAP představil vlastní strategii udržitelnosti i manuál pro ostatní

Udržitelnost ve sportu
Udržitelnost ve sportu
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Rychlost typická pro dnešní dobu je často spojovaná s neekologickými a nešetrnými rozhodnutími. Český olympijský výbor v boji proti zmíněným aspektům upravil význam zkratky ASAP na AS SUSTAINABLE AS POSSIBLE a pod tímto názvem inicioval v roce 2020 projekt, jehož cílem je motivovat zapojené členy k udržitelnosti. Po dvouletých přípravách představil vlastní strategii udržitelnosti a společně s partnerskými organizacemi rovněž manuál využitelný pro všechny sportovní organizace.

„Udržitelnost je jedním z pilířů Mezinárodního olympijského výboru a stala se i naším dlouhodobým cílem,“ popisuje místopředseda ČOV pro mezinárodní vztahy Roman Kumpošt.

Předseda ČOV Jiří Kejval dodává: „Nejenom ve sportu, ale i v dalších oblastech života je udržitelnost velkým tématem a její naléhavou důležitost vnímáme i my. Pro sportovní organizace to však často není snadná oblast, protože se v mnoha případech potýkají s nedostatkem lidí, kteří by se udržitelnosti mohli věnovat nad rámec dalších povinností. Ale víme, že je téma zajímá. Z toho důvodu jsme se rozhodli začít u sebe a zhostili se role lídra projektu. Věříme, že se nám podaří nastavit správný směr v rámci fungování celé instituce a svými kroky inspirujeme ostatní.“

Nejenom ve sportu, ale i v dalších oblastech života je udržitelnost velkým tématem a její naléhavou důležitost vnímáme i my.

ASAP vznikl ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem a spolufinancuje ho program Erasmus + Evropské unie. Jeho hlavním výstupem se stal manuál ASAP Roadmap, který nabízí rámec pro vytvoření plnohodnotné strategie udržitelnosti. Díky dostatečné flexibilitě a možnosti přizpůsobení různým podmínkám ho mohou použít sportovní organizace různých velikostí a zaměření z různých koutů světa. ASAP Roadmap je doplněna řadou  užitečných nástrojů, které celý proces tvorby strategie sportovním organizacím usnadní.

Olympijské výbory Německa, Dánska a Finska navíc jakožto zkušení mentoři dohlíží na své kolegy ze Slovenska, Maďarska a České republiky při tvorbě jejich personalizovaných plánů na cestu k trvalé udržitelnosti.

Český olympijský výbor se ve své strategii zaměřil na čtyři hlavní oblasti, mezi které kromě ekologických témat řadí například ekonomické aspekty a rozvoj lidského potenciálu. Jednotlivé kroky bude postupně aplikovat až do roku 2030. „Zvolený přístup chceme využívat jak v každodenních činnostech, tak při organizaci akcí a realizaci projektů,“ dodal Roman Kumpošt.

Projekt ASAP trvá do konce roku 2022 a jeho hlavní část uzavře konference, která se uskuteční v říjnu v Praze. Více o celém projektu najdete ZDE.

Další odkazy

líbil se ti článek?