Český olympijský výbor má nové klíčové téma na další roky - udržitelnost ve sportu

Udržitelnost ve sportu
Udržitelnost ve sportu
2 Minuty čtení
2 Minuty čtení

Český olympijský výbor odstartoval třídenní konferencí nový projekt s názvem AS SUSTAINABLE AS POSSIBLE (ASAP). Cílem projektu je motivovat všechny zapojené olympijské výbory, aby vytvořily, implementovaly a případně vylepšily strategie udržitelnosti uvnitř i navenek a staly se tak národními mentory pro ostatní sportovní organizace. Do projektu se v roli již zkušených mentorů zapojí olympijské výbory z Německa, Dánska a Finska, aby své zkušenosti s udržitelností ve sportu předaly dále zemím, pro něž je ekonomická, ekologická a sociální udržitelnost v příštích třech letech velkou motivací.

Kromě Českého olympijského výboru, který je pro vedením Jany Janotové lídrem projektu spolufinancovaného z programu Erasmus + Evropské unie se zapojí také olympijské výbory Slovenska a Maďarska.Máme obrovskou radost, že se Evropská komise rozhodla udělit ČOV grant právě pro projekt ASAP. Prostřednictvím sportu máme možnost ovlivnit u spousty lidí i jiné oblasti než pohyb jako takový. Jsme moc rádi, že se máme možnost učit od nejlepších a věříme, že nabyté zkušenosti budou přínosné nejenom pro ČOV, ale pro celé české sportovní prostředí,“ řekla ke startu projektu Janotová. Cíle ČOV v rámci udržitelné strategie popsal Petr Graclík, generální sekretář ČOV: „V příštích letech se budeme snažit nastavit zodpovědný přístup nejen v rámci denních operací, ale postupně i v našich akcích a projektech.“

Podporu projektu vyjádřil také Mezinárodní olympijský výbor. „Udržitelnost je jedním ze třech pilířů komunikace Mezinárodního Olympijského výboru na následující období, těmi dalšími jsou mládež a politická věrohodnost. Je i naším cílem následovat tento směr a zaměřit se v rámci udržitelné strategie na všechny tři související aspekty,“ řekl Roman Kumpošt, místopředseda ČOV. Zástupkyně Mezinárodního olympijského výboru Julie Duffusová během konference nabídla všem zapojených olympijským výborům detailní vedení a veškeré dostupné materiály. „Udržitelnost se nedá vnímat jako projekt, je to dlouhodobý proces, díky kterému začnete postupně přijímat nový způsob fungování v rámci organizace,“ řekla Duffusová. Expert ze Španělského olympijského výboru Manuel Praga doporučil všem soustředit se ze začátku na jednodušší změny, které ale budou vidět. „Není to nic objevně nového, udržitelnost je dlouhodobě součástí Olympijské charty. Je to také jeden ze základních prvků olympijského hnutí,“ řekl Praga. Přístup k tématu v komerčním sektoru představil Martin Peleška, ředitel Toyota Central Europe, jako zástupce marketingových partnerů ČOV.

Během praktické části konference se zástupci olympijských výborů seznámili se západními koncepty integrovaného přístupu k udržitelnosti, dohodli se na dalších krocích a společně vybrali logo, které bude projekt v příštích třech letech reprezentovat.

líbil se ti článek?