Český olympijský výbor nesouhlasí s jakoukoli formou účasti sportovců z Ruska a Běloruska na OH

ČOV
ČOV
3 Minuty čtení
3 Minuty čtení

Jaký je postoj Českého olympijského výboru k umožnění startu neutrálních individuálních sportovců s ruským a běloruským pasem?

Náš postoj zůstává po celou dobu konfliktu stále stejný. Nesouhlasíme s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry nebo na hrách samotných po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině. Jasně se na tom shodlo Plénum ČOV. Ruskou agresi a porušení olympijského příměří odsuzujeme od samého počátku. Situace na Ukrajině se nás hluboce dotýká a moc si vážíme toho, jak se český sport postavil k pomoci ukrajinským sportovcům a občanům.

Co jste udělali pro to, aby se sportovci z Ruska a Běloruska nemohli zapojit do kvalifikací a olympijských her?

Sankce vůči Rusku a Bělorusku jsme podporovali od samého počátku a náš pohled se nijak nezměnil, protože situace na Ukrajině je stále stejná. O našem názoru jsme mnohokrát informovali Mezinárodní olympijský výbor. Každý, kdo toto téma v Lausanne řeší, náš postoj zná. V diplomatické rovině jsme jednali také prostřednictvím nezávislé expertní skupiny, která navrhla doporučení pro neúčast Rusů na OH – více ZDE. Zprostředkovali jsme setkání jejích zástupců se zástupci Mezinárodního olympijského výboru.

MOV závěry skupiny přijal ke svému dalšímu jednání, ale v aktuálním rozhodnutí je nezohlednil. Jsme přesvědčení, že na sportovně-diplomatické úrovni jsme udělali vše, co bylo v našich silách a možnostech.

Můžete proti rozhodnutí ještě něco dělat, nebo je konečné?

Jedná se o rozhodnutí Výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru, ve kterém Česko nemá zástupce. Neutrální individuální sportovce bude na olympijské hry zvát Mezinárodní olympijský výbor a příslušné mezinárodní federace. O finální účasti jednotlivých sportovců bude rozhodovat Mezinárodní olympijský výbor. Na tyto kroky nemáme bohužel vliv.

Kolik ruských a běloruských sportovců se kvalifikovalo?

-      Některé sporty vůbec možnost kvalifikace sportovců z Ruska a Běloruska nepřipouštějí (například atletika, kvalifikační závody zatím nemohli absolvovat třeba ani v kanoistice…).

-      Nemohou se kvalifikovat žádné ruské a běloruské týmy.

-      MOV umožní pouze start neutrálních individuálních sportovců s ruským nebo běloruským pasem, kteří splní kvalifikační kritéria v soutěžích i další přísné podmínky. Kompletní principy možné účasti neutrálních individuálních sportovců (AIN) a členů jejich doprovodu s ruským a běloruským pasem najdete ZDE.

-      Ze 4600 dosud kvalifikovaných sportovců na hry v Paříži je takových sportovců 11, z toho osm s ruským pasem a tři s běloruským. Česko má zatím 34 kvalifikačních míst, Ukrajina 60.

-      Ruský olympijský výbor je ze strany MOV suspendovaný.

-      Rusko ani Bělorusko nedostaly přihlášku na olympijské hry. Platí, že tyto země na OH nebudou mít svou reprezentaci. Pokud se her v Paříži zúčastní nějací jednotliví sportovci s ruským a běloruským pasem, pak to bude bez vlajky, hymny a jakýchkoli dalších symbolů obou zemí, a to pod zkratkou AIN.

Neztotožňujeme se s rozhodnutím MOV, protože situace na Ukrajině se nijak nezměnila. Ale vnímáme, že start českých reprezentantů v Paříži podporují i vrcholní představitelé naší země. Naší rolí je zajistit, aby čeští sportovci měli na olympijských hrách v Paříži co nejlepší podmínky pro své výkony. Toho se budeme držet.

Takže hry nebudete bojkotovat?

Toto téma ale není vůbec na stole, nepřemýšlejí o něm ani Ukrajinci.

líbil se ti článek?