Nezávislá expertní komise ČOV navrhla doporučení k neúčasti Rusů na olympijských hrách

ČOV
ČOV
3 Minuty čtení
3 Minuty čtení

„V souladu s cílem vytvořit mírovou společnost, obsaženém ve druhém základním principu olympismu Olympijské charty, prohlašuji, že se nepodílím na jakémkoli aktu agrese proti suverenitě a územní celistvosti členského státu OSN ze strany jiné země, ani ho nepodporuji, neomlouvám a neschvaluji.“ Takový je text čestného prohlášení, který by na návrh nezávislé expertní skupiny Českého olympijského výboru měli podepisovat ruští a běloruští sportovci a funkcionáři jako podmínku účasti na olympijských hrách v Paříži.

Nezávislá expertní komise, jejíž činnost koordinuje diplomat Michael Žantovský, připravila toto doporučení na základě iniciativy Českého olympijského výboru, který nesouhlasí s účastí Ruska a Běloruska na olympijských hrách či v olympijských kvalifikacích.

„Chtěl bych členům komise velmi poděkovat za jejich práci a přípravu tohoto stanoviska v uplynulých měsících. Náš postoj je jasný, ale nejsme odborníky na mezinárodní diplomacii a právo, proto jsme se chtěli opřít o expertízu lidí z těchto oborů,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Toto doporučení je zcela v souladu s usnesením Pléna ČOV ze dne 27. dubna 2023 a na vědomí ho také včera vzal Výkonný výbor ČOV. Proto také zorganizujeme setkání expertní komise se zástupci Mezinárodního olympijského výboru, kterému předáme naše stanovisko.“

Komise důsledně dbala na respektování principů mezinárodního, olympijského i humanitárního práva s cílem dosáhnout stanoviska, které by odpovídalo vážnosti situace.

Expertní skupina pod vedením diplomata Michaela Žantovského na dálku i při osobních jednáních prozkoumala všechny dostupné dokumenty a podklady, jako jsou Olympijská charta, rezoluce Valného shromáždění OSN, doporučení Mezinárodního olympijského výboru, principy mezinárodního práva i přístupy jednotlivých zemí a sportovních federací.

Do práce komise se spolu s Michaelem Žantovským zapojili také trojnásobná olympijská medailistka Kateřina Emmons, diplomat a poradce Petr Kolář, právník Marek Procházka, senátor, politik a pedagog Jiří Růžička a vrchní ředitel sekce právní a konzulární Ministerstva zahraničních věcí Martin Smolek.

Cílem komise bylo navrhnout mantinely, ve kterých by bylo možné zamezit účasti Ruska a dalších zemí podílejících se na ozbrojené agresi proti Ukrajině, včetně sportovců, kteří tuto agresi podporují nebo neodsuzují, na olympijských hrách v Paříži 2024.

„Ve své práci komise důsledně dbala na respektování principů mezinárodního, olympijského i humanitárního práva s cílem dosáhnout stanoviska, které by odpovídalo vážnosti situace. Proto jsme také zvolili cestu prohlášení, jež může v souladu s olympijskými principy přijmout v rámci souhlasu s podmínkami účasti na olympijských hrách, které členové výprav běžně podepisují, každý jejich účastník, ale zejména potenciální účastníci z Ruska a Běloruska,“ dodal Michael Žantovský.

Expertní komise doporučila Českému olympijskému výboru, aby zaujal následující stanovisko:

1) Účast Ruské federace a Běloruska na OH 2024 v Paříži je po dobu trvání agrese proti Ukrajině nepřípustná.

2) Účast týmů reprezentujících Ruskou federaci a Bělorusko na OH 2024 v Paříži je po dobu trvání agrese proti Ukrajině nepřípustná.

3) Účast sportovců a funkcionářů Ruské federace a Běloruska ve smluvním vztahu s vojenskými či bezpečnostními strukturami obou zemí na OH 2024 v Paříži je po dobu trvání agrese proti Ukrajině nepřípustná.

4) Účast individuálních sportovců s pasem Ruské federace či Běloruska, na které se nevztahuje odst. 3), na OH 2024 v Paříži, pod neutrální vlajkou a bez odkazu na zemi jejich původu, je myslitelná pouze za podmínky podpisu přiloženého čestného prohlášení (statutory declaration) o jednoznačném nesouhlasu s agresí proti svrchovanosti a územní celistvosti členského státu OSN.

Statutory declaration

„In keeping with the aim of promoting a peaceful society as defined in the second fundamental principle of Olympism of the Olympic Charter, I solemnly declare that I do not participate in, support, condone, or approve of any act of aggression against the sovereignty and territorial integrity of a UN member state by another country.“

V českém překladu:

„V souladu s cílem vytvořit mírovou společnost, obsaženém ve druhém základním principu olympismu Olympijské charty, prohlašuji, že se nepodílím na jakémkoli aktu agrese proti suverenitě a územní celistvosti členského státu OSN ze strany jiné země, ani ho nepodporuji, neomlouvám a neschvaluji.“

Dokumenty ke stažení:

Závěrečné doporučení nezávislé expertní komise pro OH 2024

Postoje jednotlivých zemí EU a USA k variantám účasti sportovců RU a BY na OH 2024 a k případnému bojkotu k 8-5-2023

Politická stanoviska k účasti Ruska a Běloruska na OH 2024

Roundtable on Russian and Belarusian athletes in international sports events

líbil se ti článek?