Povinné doklady k doložení k žádosti o podporu

Ke každé žádosti o podporu musí žadatel přiložit doklady potvrzující aktuální situaci rodiny a potvrzení o členství v klubu.

 

Členství v klubu doložíte následujícím způsobem:

A) Aktuální licence (na aktuální licenci musí být patrné, že je aktuální pro letošní rok. Pozor, ne všechny licence mají uvedenou aktuální sezónu).

B) Papírové potvrzení z klubu, kde bude uvedeno jméno dítěte, datum narození, to že je v aktuální sezóně členem daného klubu, razítko, podpis klubu a aktuální datum (vystaví Vám trenér nebo organizační pracovník klubu).

Pro doložení potvrzení o členství v klubu nestačí výpis, odkaz nebo PrtScr z webových stránek. 

 

Níže jsou popsány způsoby, jakými lze dokládat situaci, v níž se nyní nacházíte. 

A) Rodina dítěte pobírá dávky státní sociální podpory

Dokument musí být s aktuálním datem (pracovnice ÚP vám na již vydané potvrzení může dát razítko s aktuálním datem a dopíše ,,platí dosud“, případně vydá aktuální potvrzení).

Přídavky na děti
- přehled vyplacených dávek SSP (do posledního možného měsíce)
- aktuální oznámení o přiznání dávky SSP 

Příspěvek na bydlení
- přehled vyplacených dávek SSP (do posledního možného měsíce)
- aktuální oznámení o přiznání dávky SSP

Dávky pomoci v hmotné nouzi
- přehled vyplacených dávek SSP (do posledního možného měsíce)
- aktuální oznámení o přiznání dávky SSP

B) Dítě žije pouze s jedním rodičem

Soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů (první strana soudního rozhodnutí)
Úmrtní list druhého rodiče + rodný list dítěte
Rodný list dítěte (pokud v něm není zapsán otec dítěte)
Soudní rozhodnutí upravující výchovu dětí k jednomu z rodičů (většinou před nebo během rozvodového řízení, nebo pokud rodiče nebyli svoji)

C) Rodina pobírá dávky pěstounské péče

První strana soudního rozhodnutí.

D) Dítě pobírá dávky pro osoby se zdravotním postižením

Aktuální rozhodnutí o přidělení dávek.

E) Dítě je umístěno v DD

Soudní rozhodnutí o umístění dítěte do DD.

Jiný důvod

Rodina dítěte se ocitla vinou mimořádných okolností v sociálně tíživé situaci (budeme řešit individuálně, vždy s doloženými doklady dané situace).