Potřebuji pomoc

Vyplněné žádosti o finanční příspěvek zasílejte spolu s požadovanými dokumenty skrze webový formulář níže (upřednostněte, pokud je to možné), nebo poštou na adresu ČOV (pokud nemáte možnost online odeslání). Žádosti se zpracovávají průběžně a budou předloženy komisi pro následující zasedání. Žádosti lze zasílat průběžně během celého roku.

Po odeslání žádosti skrze online formulář si vždy zkontrolujte, že Vám přišel potvrzovací email s číslem Vaší žádosti!

Pokud nebude žádost kompletní, dostanete vyrozumění s požadavkem na doplnění. Při správně zaslané žádosti budete informováni o výsledku hlasování komise po jejím zasedání. Zasedání komise pro 35. kolo proběhne v zimě 2023, žádosti pro letní zasedání komise je stále možné zasílat. Žádosti musí být kompletní do 30. listopadu. Příspěvek Vám může být přidělen jednou za rok. Byl-li Váš sportovec podpořen například v jarním zasedání, Česká olympijská nadace ho může podpořit nejdříve v jarním zasedání dalšího roku.

JAK O POMOC POŽÁDAT?

Pokud máte nárok na podporu od České olympijské nadace (zjistíte ZDE), níže jsou uvedeny způsoby, jak lze o podporu požádat. Před podáním samotné žádosti si přečtěte Zásady pro poskytování podporyInformace o zpracování osobních údajů a Svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu dítěte. 

1. Pomocí online formuláře (jako přílohu k žádosti přiložíte potvrzení členství dítěte v klubu a doložení Vaší sociální situace). Online zaslané žádosti usnadní a urychlí jejich zpracování. Pokud máte možnost, volte tuto variantu podání žádosti. Požadovanou přílohu k žádosti lze případně zaslat poštou v tištěné podobě (v případě, že nelze připojit jejich scan k online žádosti). Nezapomeňte připsat jméno, datum narození a bydliště k identifikaci.

2. Pomocí tištěného formuláře  (vyplněný formulář ČITELNÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM, s potvrzením členství dítěte v klubu a doložením Vaší sociální situace, zašlete na adresu nadace, kterou najdete ZDE).