Potřebuji pomoc

Vyplněné žádosti o finanční příspěvek zasílejte spolu s požadovanými dokumenty skrze webový formulář níže (upřednostněte, pokud je to možné), nebo poštou na adresu ČOV (pokud nemáte možnost online odeslání). Žádosti se zpracovávají průběžně a budou předloženy komisi pro následující zasedání. Žádosti lze zasílat průběžně během celého roku.

Po odeslání žádosti skrze online formulář si vždy zkontrolujte, že Vám přišel potvrzovací email s číslem Vaší žádosti!

Pokud nebude žádost kompletní, dostanete vyrozumění s požadavkem na doplnění. Při správně zaslané žádosti budete informováni o výsledku hlasování komise po jejím zasedání. Zasedání komise pro 37. kolo proběhne na podzim 2024. Žádosti, které zašlete, musí být kompletní do 31. srpna. Další zasedání se pak uskuteční na jaře 2025. Příjem žádostí bude do 28. února. Příspěvek Vám může být přidělen jednou za rok. Byl-li Váš sportovec podpořen například v jarním zasedání, Česká olympijská nadace ho může podpořit nejdříve v jarním zasedání dalšího roku.

JAK O POMOC POŽÁDAT?

Pokud máte nárok na podporu od České olympijské nadace (zjistíte ZDE), níže jsou uvedeny způsoby, jak lze o podporu požádat. Před podáním samotné žádosti si přečtěte Zásady pro poskytování podporyInformace o zpracování osobních údajů a Svolení k pořízení a použití podobizny nebo audio/video záznamu dítěte. 

1. Pomocí online formuláře (jako přílohu k žádosti přiložíte potvrzení členství dítěte v klubu a doložení Vaší sociální situace). Online zaslané žádosti usnadní a urychlí jejich zpracování. Pokud máte možnost, volte tuto variantu podání žádosti. Požadovanou přílohu k žádosti lze případně zaslat poštou v tištěné podobě (v případě, že nelze připojit jejich scan k online žádosti). Nezapomeňte připsat jméno, datum narození a bydliště k identifikaci.

2. Pomocí tištěného formuláře  (vyplněný formulář ČITELNÝM HŮLKOVÝM PÍSMEM, s potvrzením členství dítěte v klubu a doložením Vaší sociální situace, zašlete na adresu nadace, kterou najdete ZDE).