Chci pomáhat

Průměrná výše finanční podpory od dárců činí

500 KČ

Pomáhat těm, kteří to potřebují, je v silách nás všech. Existuje mnoho způsobů jak pomoci a mnoho těch, kteří to potřebují. Česká olympijská nadace je projekt zaměřený na děti a sport.

Finanční podpora

Česká olympijská nadace získává finanční prostředky pro poskytnutí cílené podpory následujícími formami.

1) z kapitálu vloženého profesionálními sportovci
2) od partnerů Českého olympijského týmu
3) z charitativních dražeb
4) z individuálních příspěvků na konto České olympijské nadace

STO PROCENT veškerých finančních prostředků, kterými Česká olympijská nadace disponuje, jde na přímou podporu sportovců. Náklady spojené s administrativou a chodem nadace kompletně hradí Český olympijský výbor.

Za finanční příspěvky v jakékoli výši děkujeme!

Jak můžete konkrétně pomoci?

Pomocí bankovního převodu.
Pokud se rozhodnete darovat finanční příspěvek přímo na účet České olympijské nadace, budete následně uvedeni v seznamu přispěvatelů a samozřejmě si odpovídající částku budete moci uplatnit v daňovém odpočtu.

Pomocí darovacího certifikátu.

Chystáte dražbu, prodej předmětů, pořádáte sportovní turnaj s charitativním výtěžkem?
Výborně. Dejte nám vědět a celá akce může běžet pod záštity České olympijské nadace. Po domluvě lze vydat i certifikát o spolupráci a podpoře charitativního projektu.

Umístěním banneru.

Staňte se dobrovolníkem

Na zajištění akcí, kde Česká olympijská nadace plní důležitou část svého poslání - plní dětem jejich sportovní sny - je spolupráce s dobrovolníky nezbytná. Bez nich by to nešlo! 

Tým dobrovolníků České olympijské nadace zajišťuje akce, na kterých se podpořeným dětem plní sny. Organizuje setkávání dětí s jejich sportovními idoly, účastní se společných schůzek dobrovolníků a vnáší do chodu nadace nové nápady.

„Být dobrovolníkem v České olympijské nadaci pro mě znamená být u něčeho jedinečného. Je skvělé, že se olympijský výbor rozhodl využít svého jména ke smazání sociálních rozdílů v mládežnickém sportu.

Jak se stát dobrovolníkem České olympijské nadace?
Pokud chceš s námi pomáhat ostatním, budeme se těšit! Stačí nás kontaktovat:

Email: con@olympic.cz
Telefon: + 420 725 789 742
Facebook: Česká olympijská nadace

Každý dobrovolník před zahájením spolupráce s Českou olympijskou nadací podepisuje „Kodex dobrovolníka“.

Tomáš Dostál, dobrovolník České olympijské nadace:
„Být dobrovolníkem v České olympijské nadaci pro mě znamená být u něčeho jedinečného. Je skvělé, že se olympijský výbor rozhodl využít svého jména ke smazání sociálních rozdílů v mládežnickém sportu. Jako dobrovolník jsem u toho, když se naše podpořené děti seznamují s elitními sportovci. Výraz v jejich tvářích při setkání s jejich idoly je právě jednou z věcí, která mě velmi naplňuje a zároveň je to i důkaz, že tato práce má smysl.”