Formulář pro uznávání a přijímání nových členů ČOV

Formulář nutně musí obsahovat všechny přílohy, včetně:

A) Vyplněného a podepsaného čestného prohlášení. (stáhněte zde)
B) Vyplněného přehledu aktivní členské základny vašeho svazu (stáhněte zde, stačí v elektronické podobě)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI